Hoe zie je dat bij RINO Zuid?
“Naast de wensen van de deelnemer, hebben we bij RINO Zuid te maken met de eisen van het landelijke beroepscompetentieprofiel en de wensen en eisen van de praktijkinstellingen. Binnen die kaders bieden we keuzemogelijkheden aan. Zo kun je bijvoorbeeld binnen de keuzeruimte van de opleiding Klinisch Psycholoog kiezen voor blokken gericht op ouderen. In combinatie met verplichte praktijkervaring, gericht op ouderen, ontvang je daarmee de aantekening ouderen. Dat vind ik mooi. Waar we ook veel aandacht aan besteden, zijn vrijstellingen. Deelnemers krijgen de mogelijkheid deze in te vullen met andere modules. Dat vervolgens kan zorgen voor de nodige verbreding of verdieping. Want het is toch eeuwig zonde om een vak te volgen dat je al eerder hebt gehad en met goed gevolg hebt afgesloten. Gebruik die ruimte!”

Hoe kijk jij aan tegen innovatie in het onderwijs?
“We willen bij RINO Zuid graag vernieuwend zijn. Dat houdt ons scherp. Zo hebben we onlangs een nieuwe digitale leeromgeving gelanceerd die het mogelijk maakt om nieuwe leer- en werkvormen in modules op te nemen. Leeractiviteiten waarmee deelnemers zich voorbereiden op de face-to-face-ontmoetingen, waardoor minder tijd nodig is voor herhaling en is meer ruimte voor verdieping van de leerstof en uitwisseling met elkaar. Je onderwijs steeds afstemmen op de doelen die je beoogt, dat is voor mij zinvolle innovatie.”