Als eerste natuurlijk omdat in dit jaar de coronapandemie ons gedwongen heeft om onze onderwijsactiviteiten grotendeels online te gaan verzorgen. Van de nood een deugd makend heeft het bestuur in december 2020, bij de vaststelling van de begroting 2021 besloten de komende jaren een forse investering te gaan doen in de ontwikkeling van ons onderwijs naar gepersonaliseerd dynamisch leren in een technologisch verrijkte omgeving. Daarmee wordt de coronapandemie een springplank naar versterkt onderwijs van de toekomst.

Bekijk het jaarverslag op Issuu.