Het afgelopen jaar hebben we veel stappen gezet om onze visie op leren vorm te geven in de organisatie van het leren. Hierin hebben we landelijke ontwikkelingen opgepakt.

We verwijzen u graag naar de meest recente nieuwsbriefwaarin we zichtbaar maken wat we gedaan hebben en wat we daarmee bereikt hebben.