Een belangrijke plek in de wijk waar leven, dood, viering en levenszaken een plek hadden. De vertelling van René Bastiaanse paste perfect bij de gebeurtenis en het publiek. Iedereen kon zijn vertelling volgen. Wat een spreker is die man!  Bij de nieuwsberichten kunt u de integrale tekst van zijn verhaal vinden. Maar een opvallend aspect hieruit zegt iets over de sector van de geestelijke gezondheidszorg waarin wij als RINO Zuid opleiden: Halverwege de vorige eeuw waren er in Zuid Nederland 28 geregistreerde psychologen en zo’n 13000 priesters. En nu, misschien is het niet andersom, maar in ieder geval zijn er veel meer psychologen dan priesters. Volgens Bastiaanse met een belangrijke overeenkomst in hun rol en functie. Aandacht voor de hulpbehoevende mens. Beste professional, neem dat historisch besef tot je.