Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register voor GZ-psychologen en Psychotherapeuten verplicht. De inschrijving in het BIG-register is vanaf deze datum steeds geldig voor een periode van 5 jaar. Om te voldoen aan de eisen voor herregistratie, moeten GZ-psychologen en psychotherapeuten elke vijf jaar aantonen dat zij functioneren op het niveau van de initiële opleiding. Wie niet voldoet aan de werkervaringseis, kan in aanmerking komen voor herregistratie via een toetsingstraject.

RINO Zuid gaat het toetsingstraject en diverse scholingsmodules ter ondersteuning hiervan landelijk aanbieden namens de in VLOGO samenwerkende opleidingsinstellingen. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar nascholing@rinozuid.nl.