WAT IS E OPENER

E opener geeft beeld aan E-mental health. Het is een E-learning module, die een ieder op eigen tijd en plaats kan doen (zelfmanagement). E opener laat zien hoe hulpverlening verandert met digitale mogelijkheden en social media. Behandelaren, begeleiders, beleidsfunctionarissen, managers en stafleden maken kennis met de ontwikkelingen, mogelijkheden en de impact van E-mental health.

E opener geeft handvatten hoe implementatie en opleiding vorm te geven: wat zijn de belangrijkste zaken om op te pakken? E opener is niet bedoeld om op te leiden tot competente online hulpverlener. E opener inspireert vooral, laat zien hoe technologie er voor kan zorgen dat hulpverleners en cliënt beter en gelijkwaardiger kunnen samenwerken aan efficiëntere en meer empowered zorg.

BEKIJK DE E OPENER TRAILER