Arjan Pronk (directeur GGZ Ecademy):

"Onze vereniging staat klaar voor alle zorgprofessionals die zich inzetten voor kwetsbare burgers. Kennisdeling is een fundamentele pijler bij GGZ Ecademy. Door de samenwerking met RINO Zuid maken we onze leerproducten toegankelijk voor iedereen."

Gorry Cleven (senior accountmanager RINO Zuid):

"Onze gezamenlijke inspanning met GGZ Ecademy versterkt onze capaciteit om hoogwaardige opleidingen te leveren die inspelen op de veranderende behoeften van zorgprofessionals."

Over RINO Zuid

RINO Zuid is een opleidingsinstituut voor psychologische en pedagogische professionals die werken in de zorg, hulpverlening en het sociaal domein. Ons doel is via kwalitatief goed en gedegen opleiden bij te dragen aan de best denkbare zorg en hulpverlening voor iedereen die dat nodig heeft.

Het hart van RINO Zuid zijn de BIG-opleidingen. Daarnaast verzorgen we doorlopende opleidingstrajecten, nascholing, maatwerkopleidingen en trainingen. We kiezen hierbij voor een aanbod dat enerzijds inspeelt op de behoefte en noodzaak van professionals hun vak bij te scholen en anderzijds aansluit op de ontwikkelingen in het vakgebied.

Over GGZ Ecademy

GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van instellingen, scholen en andere opleiders die samenwerken en kennis delen op het gebied van (online) scholing in de ggz. De vereniging heeft ongeveer 90 leden uit de basis- en specialistische ggz, kinder- en jeugdpsychiatrie, verslavingszorg, forensische zorg, begeleid wonen, maatschappelijke opvang, jeugdzorg en het onderwijs. Die leden gebruiken leerproducten en leertechnologie van GGZ Ecademy en krijgen ondersteuning bij de scholing van hun medewerkers en studenten. In totaal zijn dat ruim 140.000 (toekomstig) zorgprofessionals.

samenwerking