De stap naar RINO Zuid is misschien wel de grootste die ik gezet heb. Als je overstappen maakt die niet gericht zijn om meer of beter, maar op anders en nieuw moet je elke keer weer terugvallen op je basis. Bij RINO Zuid was die basis, behalve op de bedrijfsvoering, erg klein.  Een bestuur vanuit de academische wereld en het werkveld. Ik had nog nooit een hoogleraar in het wild gezien (althans niet bewust). Psychologen waren ook niet mijn natuurlijke habitat.  Ik had wel ooit iets in het makelen van opleidingen gedaan, maar didactische en pedagogische principes waren mij vreemd. En dan ook nog een organisatie leiden waarin een strikte scheiding tussen inhoud en organisatie bestaat en waar 5 à 600 los-vast mensen zorgen voor het onderwijs waar je verantwoordelijk voor bent.  Een organisatie waar alle complexiteit van een grote organisatie voorkomt, maar die qua omvang en bedrijfsvoering niet veel afwijkt van een gemiddeld MKB-bedrijf. Zeg maar, de wereld in een notendop.

En hoe kijk je dan terug. Zeg maar four years back. RINO Zuid is zo uniek dat je niet heel snel uit kunt leggen hoe wij werken en wat we precies doen.  Laatst heb ik die poging eens gedaan aan de inspecteur van de belasting. Dan ben je toch een uur verder voordat hij zo ongeveer snapte hoe het zit. RINO Zuid is eigenlijk een hele dubbele organisatie. We willen hoogwaardig onderwijs verzorgen voor een lage prijs. Dat willen we doen in een herkenbare, gemoedelijke en waardevolle omgeving.  Maar tegelijkertijd zijn we uitvoerder van een aantal formele regelingen en zijn we verantwoordelijk voor de erkenning van praktijkopleidingsinstellingen en moeten onze opleidingen voldoen aan wettelijke BIG-eisen. Vriendelijke formaliteit. Zoiets! En dat is ongekend boeiend.

En four years up? Ik hoop dat we dan de ambities van RINO Zuid waargemaakt hebben. Kortgezegd, een gemoderniseerde opleiding met veel keuzemogelijkheid, maar wetenschappelijk onderbouwd en aansluitend bij de praktijk. Maar, vooral ook gemoedelijk, betrokken en vriendelijk. Leuk zo’n ambitie. De leukste die er is.  O ja, en dan gaat in januari ook nog de nieuwe RINO Zuid opleiding POH GGZ starten. Daar ben ik toch wel echt trots op. Moest ik ook nog even kwijt.

Fijne kerst, fijn nieuwjaar en tot in 2016.