Ze hebben meerdere eilanden bezocht en daar met veel verschillende mensen gesproken. Ze spraken potentiële docenten en kandidaten, praktijkinstellingen en directies. De eerste indrukken waren overweldigend. Wat vooral opviel is de enorme motivatie en gedrevenheid om niet alleen patiënten goed te helpen maar ook om structureel te bouwen aan goede zorg binnen Caribisch Nederland. Er is veel generalistische zorg op de Caribbean. De motivatie is hoog maar er zijn ook verschillen, in vergelijking met Nederland. Er is veel behoefte aan verdieping, intervisie en supervisie.

Concluderend zijn er volgens ons voldoende goede, inhoudelijke aanknopingspunten om de GZ opleiding op de eilanden te starten. Daarom zijn we voornemens dit najaar de eerste GZ-psychologen op de Caribbean te gaan opleiden. Ben je benieuwd naar het beeldend verslag van het bezoek aan Caribisch Nederland? Bekijk dan de post op LinkedIn.