We leiden met ons onderwijs beroepsbeoefenaren op die voor het werkveld breed inzetbaar zijn, specifieke meerwaarde hebben, adequaat en toekomstbestendig toegerust zijn en wetenschap kunnen vertalen naar de praktijk. Een registratie in het BIG-register is volgens ons dus meer dan op zijn plaats.

We hebben het laatste jaar hard gewerkt aan de modernisering van de OG-opleiding. In samenwerking met Radboud Centrum Sociale Wetenschappen organiseren we de opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuidoost Nederland (OG ZON) vanaf januari 2019 op 2 locaties. We zijn er dus klaar voor om veel deelnemers te ontvangen die voor een inspirerende opleiding en het BIG-register gaan.

Het kabinet beziet nog welk wetsvoorstel het meest geëigend is voor opname van de orthopedagoog-generalist in de Wet BIG. We hopen binnenkort meer te weten over de loop van het wetstraject. De Kamerbrief is hier te vinden.