Ook blijkt hieruit dat chronische ggz-patiënten die stabiel zijn, vaker dan voorheen, terugverwezen worden van de gespecialiseerde ggz naar de huisartsenpraktijk. Dit vraagt om een goede en verantwoorde zorg voor deze patiënten. Daarvoor bieden wij de opleiding POH-GGZ(praktijkondersteuner huisarts ggz) aan. Een POH-GGZ ondersteunt mensen met psychische, psychosociale of psychosomatische problematiek in de huisartsenpraktijk.