Het nut van mentaliseren
Mentaliseren betekent dat we de achtergrond van ons eigen gedrag en dat van anderen proberen te begrijpen. We kijken dus niet alleen naar wát iemand doet maar proberen ook te begrijpen wat er achter het gedrag zit, wat je zelf of de ander drijft, raakt of nodig heeft. Mentaliseren maakt afstemming, contact en begrip mogelijk. Vanuit dat contact ervaar je ook het vertrouwen om te leren van elkaar. Dit lijkt misschien op het eerste zicht een eenvoudig gegeven, en toch is mentaliseren minder eenvoudig dan het lijkt. We slagen er bijvoorbeeld niet altijd in om onze partner, leerling of cliënt echt te begrijpen en te bereiken. Denk bijvoorbeeld ook aan de steeds terugkerende discussies met je partner, of die ene collega die net iets sneller ergernis bij je oproept. En omgekeerd herkennen we allemaal momenten waarop we onszelf alleen of onbegrepen gevoeld hebben.


Deze ervaringen komen vaak voort uit momenten waarop goed mentaliseren in contact met anderen minder goed lukt, en kunnen leiden tot allerlei gevoelens van onbegrip, machteloosheid en frustratie. Mentaliseren helpt om relaties (weer) soepel te laten verlopen en echt contact te maken en te voelen, waardoor er wederzijds begrip ontstaat en openheid om van elkaar te leren.

Een betere versie van jezelf
Het concept mentaliseren vindt zijn oorsprong in ingewikkelde gehechtheids- en ontwikkelingstheorieën. De auteurs van dit boek maken deze theorieën in dit boek erg toegankelijk en praktisch toepasbaar. Het boek bundelt wat we weten over onder andere gezonde ontwikkeling, gehechtheid, veiligheid, veerkracht en vertrouwen. Met behulp van deze kennis en herkenbare voorbeelden geven de auteurs inzicht in wat er nodig is om echt contact te maken. Het boek biedt geen kant-en-klare oplossingen omdat menselijke emoties en relaties daarvoor te complex zijn. Het laat je in talloze voorbeelden wel zien hoe mentaliseren het verschil kan maken, zowel in je persoonlijke als professionele leven, om tot echt contact te komen en daarmee jezelf, anderen en relaties beter te begrijpen.