Het verlengen van de certificering houdt in dat wij als onderwijsinstelling aan de kwaliteitseisen voldoen die door de CRKBO aan ons gesteld worden op gebieden zoals informatievoorziening, studiebegeleiding en docentenkwaliteit. Een belangrijk voordeel van het kwaliteitskeurmerk is dat wij hiermee vrijgesteld worden van BTW.