We gingen er toen van uit dat dit voor een paar weken zou zijn. Tegelijkertijd wilden we voorkomen dat er studievertraging zou optreden en hebben daarom besloten om alternatieven voor face-to-face lessen te gaan organiseren en ontwikkelen. Economische belangen van RINO Zuid hebben hierin geen rol gespeeld omdat het er toen op leek dat het voor een paar weken zou zijn en we binnen het jaar 2020 voldoende mogelijkheden zouden hebben om lessen in te halen en die paar weken niet zouden leiden tot enig bedrijfseconomisch effect.

Ons standpunt is dat onze lessen stoppen maar onze opleidingen doorgaan. En we zullen ons in de alternatieven verhouden tot de eisen die gesteld worden aan de opleidingen. Onze hoofdopleiders nemen hierover in alle gevallen het besluit.

Vanaf het eerste moment hebben we als ambitie geformuleerd dat we face-to-face lessen niet alleen zullen vervangen door online lessen. Aan de ene kant omdat we weten dat 6 uur les online niet vol te houden is, maar ook omdat we vinden dat andere didactische concepten leiden tot een hoger leerrendement dat alleen online lessen. De alternatieven die we ontwikkelen bestaan uit een mix: online lessen, aanvullende opdrachten, begeleiding in kleine groepen, volledige e-modules en veel eigen studie, reflectie en praktijkopdrachten. Maar wel alles op afstand, zonder fysieke ontmoeting.

Gelukkig hebben we de afgelopen jaren al fors geïnvesteerd in online-leren, blended onderwijs, vergaderen op afstand en de benodigde ICT-infrastructuur. We waren bezig om dit stap voor stap te implementeren en alle betrokkenen bij ons onderwijs daarin mee te nemen. Dat komt nu in een stroomversnelling. De stappen worden groter.

Binnen RINO Zuid hebben we een corona crisisteam. Daarin bekijken we alle aspecten van deze crisis. Onderwijsinhoud, bedrijfsvoering, ICT-kansen, personeelsbeleid. Alle 40 medewerkers van RINO Zuid werken thuis. We blijven bereikbaar met een minimale bezetting in ons pand. Niet iedereen vindt dat leuk en fijn, maar we zien begrip en veel inzet om de omslag in onderwijs waar te maken.

RINO Zuid gelooft in blended onderwijs. Een mix van online, ontmoetingen, lessen, praktijkoefeningen, begeleiding en samenwerking. De coronacrisis brengt de weg hiernaar toe in een stroomversnelling. De weg is hobbelig en voor sommigen misschien niet meer te begaan. Wij zullen onze docenten, werkbegeleiders, supervisoren en praktijkopleiders zo goed als we kunnen helpen bij de ontwikkeling. Digitaal, en straks ook weer in persoonlijk contact.