Wat is uw eigen ervaring met hoogbegaafdheid?
“Sinds een jaar of tien ben ik persoonlijk met het thema bekend geraakt. Vanaf dat moment ging ik het herkennen bij enkele cliënten in mijn eigen praktijk. Dit kwam doordat mijn kennis van hoogbegaafdheid toenam en ik daardoor helderder ging zien. Gaandeweg werd ik er steeds bewuster van hoe groot de impact is van hoogbegaafdheid op iemands persoonlijke, sociale en emotionele leven, en werd de relatie met de psychische klachten waarvoor cliënten zich bij mij aanmeldden steeds duidelijker.

Omdat dat mij enorm fascineerde en omdat ik er zelf niet in opgeleid was, ben ik in de boeken gedoken. Door me steeds meer te verdiepen in dit thema trok ik onbewust en onbedoeld steeds vaker hoogbegaafde cliënten aan. Ik leerde van hen en zo kon ik ze verder helpen met hun geheel eigen problematieken.

De laatste 5 jaar heb ik er expliciet mijn specialisatie van gemaakt omdat ik er inmiddels van doordrongen ben dat kennis van, en ervaring met, hoogbegaafdheid onontbeerlijk is om deze cliënten op een goede manier te kunnen diagnosticeren en behandelen.”

Waarom is het belangrijk dat deze masterclass gegeven wordt?
“Omdat er tot nu toe sprake is van gebrek aan specifieke kennis rondom hoogbegaafdheid. Ik geef nu al meer dan tien jaar les aan GZ-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters over uiteenlopende gebieden. Telkens word ik ermee geconfronteerd dat op het terrein van hoogbegaafdheid sprake is van een absolute kennislacune.

Het gevolg is dat boerenwijsheid en vooroordelen deze lacune gaan invullen, hoe kundig de professional ook is. Misdiagnostiek en onjuiste indicaties voor behandelingen zijn dan het gevolg. Niet door onwil of onkunde, maar wel door een groot gebrek aan kennis.”

Wat verwacht u van de masterclass?
“Op de eerste plaats deskundigheidsbevordering van collega’s die zich graag willen verdiepen in deze boeiende en soms zeer complexe doelgroep. Zodat hoogbegaafden beter begrepen, gediagnosticeerd en behandeld kunnen worden.

Op de tweede plaats zou het erg mooi zijn als meer GGZ-behandelaren zich ook specifiek op deze doelgroep gaan richten, dat ze enthousiast worden om met deze cliënten te gaan werken en zichzelf ook uitgedaagd voelen. Er is namelijk een grote behoefte aan collega’s die therapie met hoogbegaafden kunnen en willen doen.”

Wat is uw rol tijdens de masterclass?
“Mijn rol is beperkt. Ik leid samen met collega Cassandra Zuketto de masterclass in, zet het belang van de bijeenkomst uiteen en prepareer de vloer zo voor onze grote key note speakers, Maggi Brown en Lisa Erickson. Verder zal ik in kleinere discussiegroepen een bijdrage kunnen leveren aan het begeleiden van het gesprek en de verbinding maken met de Nederlandse situatie.”

Wanneer kunt u achteraf tevreden terugkijken?
“Ik zou bijzonder tevreden terugkijken als er meer bekendheid en vertrouwdheid is met de veelzijdigheid van hoogbegaafd zijn. Dat er een bewustzijn is ontstaan bij de deelnemers dat hoogbegaafde kinderen en volwassenen niet alleen hoog intelligent zijn, maar vooral dat ze op een heel andere manier in de wereld staan, wezenlijk anders denken, voelen en informatie verwerken. En dat deze andere manier gerespecteerd en gewaardeerd kan worden, maar ook van grote invloed is op hun psychisch welbevinden.”

Welke mensen moeten de masterclass volgens u gaan volgen en waarom?
“Alle GGZ-professionals die geïnteresseerd zijn in hoogbegaafdheid en geestelijke gezondheid. Mogelijk werken ze al met deze doelgroep (al dan niet bewust), mogelijk hebben ze er interesse in.”