Programma
Het programma bestaat uit drie onderdelen:

Voor wie?
Deze conferentie is interessant voor alle eerstelijns jeugdzorgprofessionals en tweedelijns K&J behandelaren die werken met worstelende, sombere, depressieve en suïcidale kinderen & jongeren tussen 8-21 jaar. Preventie staat in de STORM aanpak centraal. Als begeleiding nodig is dan is werken vanuit het gehechtheidsperspectief in de eerstelijnszorg een ‘gamechanger’. Is er behandeling nodig dan is ABFT dé korte interventie om kinderen, jongeren en hun ouders te helpen! Het herstellen van gehechtheidsbreuken waardoor jongeren weer bij hun ouders terecht kunnen en ouders toerusten in hun rol staat centraal.

Ook wethouders en ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg in hun gemeente zijn, o.a. in het kader van de Transformatieagenda Jeugd, voor dag 1 van harte uitgenodigd!

Voertaal: Nederlands en Engels
Accreditaties: alle relevante accreditaties zijn aangevraagd.