Met dit initiatief willen we belangstellenden in de gelegenheid stellen meer kennis te nemen van het psychoanalytisch gedachtegoed en hoe dit te verbinden is met de klinische praktijk.

De colleges zijn vrij toegankelijk voor UM-masterstudenten van de studierichtingen psychologie, geneeskunde, cultuurwetenschappen en geestelijke gezondheidskunde. Ook professionals in opleiding bij RINO Zuid of in opleiding tot psychiater, zijn van harte welkom en ook voor hen zijn de colleges vrij toegankelijk.

Bekijk hier de flyer (PDF).

Kosten
Studenten van de UM, de Rino-Zuid en aio’s Psychiatrie hebben gratis toegang. Overige bezoekers: € 30 per dag.

Locatie
Akenzaal (B0.673), Universiteitssingel 40 6229 ER Maastricht.

Programma
De colleges zijn van 10.00-16.00 uur. Het is mogelijk om alle 3 de dagen te volgen of een keuze te maken.

Data

Vrijdag 3 maart 2023: D. Helderman, klinisch psycholoog n.p.- kandidaat psychoanalyticus ‘Doen en laten in de psychoanalyse’

Vrijdag 31 maart 2023: E. Bouman, psychotherapeut-psychoanalyticus ‘De taal van het onbewuste’

Vrijdag 21 april 2023: C. Pannevis, klinisch psycholoog-psychotherapeut, psychoanalytica voor kinderen en adolescenten, infant mental health specialist ‘Het kind op de divan’

Locatie
Akenzaal Universiteit Maastricht.

Aanmelden
Stuur een e-mail naar info@npav.nl. Graag aangeven of u student of in opleiding bent; indien van toepassing volgt een rekening later.

Vragen
Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar thvanlierop@planet.nl.