Met dit initiatief willen we belangstellenden in de gelegenheid stellen meer kennis te nemen van het psychoanalytisch gedachtegoed en hoe dit te verbinden is met de klinische praktijk.

De colleges zijn vrij toegankelijk voor UM-masterstudenten van de studierichtingen psychologie, geneeskunde, cultuurwetenschappen en geestelijke gezondheidskunde. Ook professionals in opleiding bij RINO Zuid of in opleiding tot psychiater, zijn van harte welkom en ook voor hen zijn de colleges vrij toegankelijk.

Overige professionals werkzaam in de GGz en/of het onderwijs betalen 30 euro per dag.

Data:

3 maart 2023 10.00 - 16.00 uur, D. Helderman: doen en laten in de psychoanalyse

31 maart 2023 10.00 - 16.00 uur, E. Bouman: de taal van het onbewuste

21 april 2023 10.00 - 16.00 uur, C. Pannevis: het kind op de divan.

Locatie: Akenzaal Universiteit Maastricht.

Een definitieve aankondiging volgt op korte termijn.