Tijdens de bijeenkomsten van RINO Premium is veel ruimte voor vragen, interactie en contact met collega’s uit je netwerk. We ruimen daarom op deze avond ook tijd in om met je na te denken over wat RINO Premium voor jou en je collega's kan bijdragen en toevoegen.

Programma

16.30 uur Inloop
17.00 uur Opening
17.15 uur Presentaties en workshop met Walking dinner
20.15 uur Afsluiting


Imagery technieken

Spreker: Karin van den Berg, Universiteit van Maastricht
Dit onderzoek is een promotieonderzoek aan de universiteit van Maastricht naar de rol van Imagery op stemmingswisselingen bij mensen met een bipolaire stoornis. Het doel hiervan is het verbeteren van de psychologische behandelingen (vooral cognitieve gedragstherapie, oftwel CGT) voor deze doelgroep. Huidige psychologische (CGT) behandelingen voor mensen met een bipolaire stoornis zijn vooral gericht op het omgaan met stemmingswisselingen en zijn minder effectief dan behandelingen voor bijvoorbeeld angst, psychose, depressie. Vele andere behandelingen (bijvoorbeeld angst) zijn effectiever geworden door toevoeging van imagery technieken. Het onderzoek bestaat uit verschillende studies. Karin van den Berg laat van alle studies kort wat zien (en een klein filmpje van de interventie) en trek alvast voorlopige conclusies over het geheel (met vast wat tips voor de praktijk). Er zijn twee KP-ers in opleiding bij RINO Zuid betrokken bij dit promotie onderzoek, Philippe Jacques en Esther ten Bloemendal.


Terugvalpreventie bij jongeren

Spreker: Yvonne Stikkelbroek, GGZ Oost-Brabant
Naar schatting worden er in Nederland jaarlijks zo’n 20.000 jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar behandeld voor angststoornissen en depressies. Andere jongeren herstellen vanzelf, zonder behandeling. Van al deze jongeren die op een bepaald moment hersteld zijn, valt ongeveer 60% binnen drie jaar terug. Daarom is het heel belangrijk om bij jongeren met een geschiedenis van een angststoornis of depressie, terugval proberen te voorkomen. Gek genoeg is er nog maar heel weinig onderzoek gedaan naar hoe terugval het beste kan worden voorkomen. GGZ Oost Brabant onderzoekt daarom samen met verschillende partners of zij jongeren kunnen helpen zich sterk te maken tegen terugval. Deze presentatie geeft de stand van zaken weer van dit onderzoek.