De erkenning omvat een uitgebreide beoordeling van de opleidingsprogramma's voor gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog), psychotherapeut (PT-opleiding) en klinisch psycholoog (KP-opleiding) van RINO Zuid. Deze erkenning volgt op een evaluatie en consultatie, waarbij een deskundig panel zowel de structuur als inhoud van de opleidingen heeft onderzocht.

Bevindingen visitatiepanel
Het visitatiepanel vond één van de opvallende kenmerken van de GZ-opleiding bij RINO Zuid de nadruk op het levensloopperspectief. Deze benadering stelt toekomstige professionals in staat om een breed perspectief op psychologische zorg te ontwikkelen. De erkenning weerspiegelt ook het positieve oordeel over het curriculum en de integratie van wetenschappelijk denken in alle opleidingen.

Daarnaast heeft het panel veel waardering voor het actieve beleid van RINO Zuid om brede en diverse opleidingsroutes in de praktijk te realiseren. RINO Zuid heeft de afgelopen periode samen met de praktijkopleidingsinstellingen in de regio aandacht besteed aan het opzetten van kwalitatief sterke samenwerkingsverbanden en het organiseren van brede opleidingstrajecten. De opleidelingen met wie het panel heeft gesproken ervaren het wisselen naar een complementaire werkplek van meerwaarde voor hun ontwikkeling.

Het panel sprak ook met enthousiaste docenten van het cursorisch onderwijs en is onder de indruk van mate van betrokkenheid en deskundigheid van deze docenten. De docenten waarderen dat zij binnen de gestelde kaders ruimte krijgen voor hun eigen inbreng en de wijze waarop zij door RINO Zuid gefaciliteerd worden.

Blijven innoveren en verbeteren
De erkenning bevestigt dat RINO Zuid op de goede weg is en stimuleert om te blijven innoveren en verbeteren. RINO Zuid blijft werken aan de suggesties en aanbevelingen van het panel, met als doel op te leiden voor kwalitatieve psychologische en pedagogische zorg, in welke context de cliënt zich ook bevindt.

Dank aan alle betrokkenen. Gezamenlijk hebben we dit resultaat neergezet!