We willen alle hoofdopleiders, docenten, praktijkopleiders, examencommissie, opleidingsdeelnemers, het bestuur én medewerkers van RINO Zuid bedanken voor hun bijdragen aan- en de voorbereidingen op de visitatiedagen. Samen zorgen we voor de kwaliteit van onze opleidingen!