In mei bent u gestart als hoofdopleider van de psychotherapie opleiding bij RINO Zuid. Met welk speerpunt bent u het eerste aan de slag gegaan?
Op dit moment heeft de invoering van Competentiegericht opleiden grote prioriteit. En daarnaast zijn we bezig om het modulaire onderwijs verder vorm te geven, waarbij we streven naar meer integratie tussen de opleidingen: waar het onderwijs gemeenschappelijk kan, willen we het ook gemeenschappelijk gaan bieden.

Welke eigenschappen heeft een goede psychotherapeut van de toekomst in uw ogen zeker nodig?
Een goede psychotherapeut moet zich realiseren dat de tijd voorbij is dat je met een cliënt afgezonderd in een kamertje en zonder bemoeienis van anderen aan het werk was. Tegenwoordig wordt van psychotherapeuten meer transparantie en verantwoording naar cliënten en de buitenwereld gevraagd: werken volgens zorgstandaarden en richtlijnen, monitoren of je behandeling effectief is, werken volgens nieuwe methodes, bijvoorbeeld met online ondersteuning. Daarnaast moet de psychotherapeut zijn positie innemen in het behandelteam, bijvoorbeeld als regiebehandelaar.

Uw voorganger Jacques van Lankveld gaf als tip om u vanaf het begin ook te bemoeien met de landelijke ontwikkelingen in het vak en in opleidingsland; niet alleen polderen, maar ook uw mening en visie geven. Hoe ziet u dit?
Dat ben ik helemaal met Jacques eens. Er liggen al enkele jaren diverse discussiepunten rond het beroep psychotherapeut, zowel qua inhoud als qua positie in het beroepenveld. Er is sinds heel kort een nieuwe governance structuur voor de psy-beroepen ingesteld en ik denk dat dit bij uitstek de periode is waarin we met elkaar de discussie stevig moeten aangaan, om het beroep psychotherapeut toekomstbestendig te maken.

En tot slot de vraag: RINO Zuid betekent voor mij …
Aandacht voor de inhoud én de vorm: met een bevlogen team inhoud en leermethodes ontwikkelen en evalueren, in een gebouw dat bijna als vanzelfsprekend een houding van bezinning en reflectie oproept.