Bas startte zijn oratie met een historische reis over persoonlijkheidsstoornissen en de opkomst van de Nederlandse ouderenzorg. Vervolgens maakte hij een uitstap naar de populistische trend waarbij personalisatie van onze maatschappij centraal staat. De wereld vormt zich steeds meer naar de individuele kenmerken van de persoonlijkheid. Het potentieel van een persoon staat in de hedendaagse psychologie centraal, niet het gebrek van de mens. Hij vertelde over wetenschappelijk onderzoek gericht op positieve gezondheid met de focus op de persoonseigen factoren van welbevinden, gezondheid en kwaliteit van leven.

Tot slot gaat hij in op gepersonaliseerd onderwijs waarin hij het verband legt met het postacademisch onderwijs, zoals de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Bas is hoofdopleider van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bij RINO Zuid. Aan deze functie gerelateerd is hij bijzonder hoogleraar van de door RINO Zuid ingestelde leerstoel ‘Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog’ aan het Departement Medische en Klinische Psychologie van Tilburg University.

Bas concludeert: “Ouderen zijn een uitermate heterogene doelgroep, hetgeen ons, ondanks meer evidence-based interventies, nog steeds dwingt naar de unieke kenmerken van het individu te kijken. Zowel in de klinische praktijk als in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Deze gepersonaliseerde benadering is ook generaliseerbaar naar het postacademisch onderwijs, zoals de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog”.

De wijze waarop Bas de gepersonaliseerde benadering gestalte geeft als gezondheidszorgpsycholoog, hoogleraar en hoofdleider, is zonder meer een persoonlijke kwestie.

-

Bas van Alphen (1970) studeerde Psychologie, met als afstudeerspecialisatie psychogerontologie, aan de RU Nijmegen waar hij in 2006 ook promoveerde op het proefschrift ‘Diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen’. Na zijn promotie richtte hij zich op psychometrische en behandelaspecten van ouderen met persoonlijkheidsstoornissen met thema’s als psychotrauma, autisme en ouderencriminaliteit. Hij is werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog bij Mondriaan Ouderen en sinds 2013 tevens manager behandelzaken van het topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen. Sinds 2012 is hij hoogleraar klinische ouderenpsychologie aan de Vrije Universiteit van Brussel.