Meer dan een app alleen
De app en de inzet ervan wordt ontwikkeld en onderzocht binnen het 3-jarige STAY-FINE project. Hierin gaat Yvonne Stikkelbroek en haar projectteam 140 jeugdigen volgen, waarin een deel, behalve de app, ook advies en trainingsmodules op maat aangeboden krijgt en toegang krijgt tot een bijbehorende chatgroep. Later wordt vergeleken of deze manier van monitoring effectiever is dan monitoring via de app alleen. De verwachtingen zijn hoog, aangezien een dergelijke online behandeling bij volwassenen eerder succesvol is gebleken.

Bijdrage RINO Zuid
RINO Zuid draagt vanuit het wetenschapsfonds bij aan de financiering van de app. Deze richt zich immers op veerkracht en is daarom goed inzetbaar binnen het onderwijs. Voor het onderzoek loopt een subsidieaanvraag bij Zonmw.