Over Annemarie

Annemarie is psychotherapeute en al decennia lang lid van de Raad van Bestuur van Apanta-ggz. Apanta is een instelling voor zowel Gegeneraliseerde Basis GGZ als de Specialistische GGZ. De Generalistische Basis GGZ en met name de samenwerking met de huisartsenpraktijken en POH-GGZ, opleidingen en (na)scholing zaten o.a. in haar portefeuille. Op korte termijn legt ze haar bestuurdersrol bij Apanta neer om zich weer meer te kunnen richten op de inhoud: het werken als psychotherapeut. Daarnaast geeft ze les binnen de GZ-opleiding en PT-opleiding van RINO Zuid.

Initiëren en stimuleren

Het bestuur van RINO Zuid heeft Annemarie benoemd voor een periode van 5 jaar. Als hoofdopleider heeft ze de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de opleiding. Omdat het vak van POH-GGZ relatief jong is, is er ruimte om onze eigen visie en beleid door te ontwikkelen. De komende jaren is er bijzondere aandacht voor de verwachte groei van de opleiding, de vraag naar (in-company) nascholingen en de wetenschappelijke onderbouwing van de POH-GGZ  interventies en begeleiding. Daarin heeft de hoofdopleider een initiërende en stimulerende rol.

Praktijkgerichte opleiding

De opleiding bij RINO Zuid is sterk praktijkgericht en we werken nauw samen met huisartsenpraktijken waar deelnemers het praktijkgedeelte van de opleiding doen. Onze docenten zijn expert in hun vak, we werken met ervaringsdeskundigen en trainingsacteurs en in de lessen staat het ontwikkelen van vaardigheden en attitude centraal. Er starten ieder jaar minimaal twee groepen. In 2020 starten we ook in Maastricht. Daarnaast verzorgen we de POH-GGZ-opleiding op maat als in-company traject en bieden we meerdere (in-company) nascholingsmodules aan.