Zowel Inge als Rita halen inspiratie uit ingewikkelde, vastgelopen gezinnen, waarin nog wel therapeutische beweging te bewerkstelligen is. Tijdens het pre-congres van EFCAP 2022 op 17 mei delen zij deze inspiratie aan de hand van casussen in de masterclass 'Ik ben een fout kind'. Hierin wordt besproken hoe relevante factoren en dynamieken als gevaar, onvermogen en destructieve bekrachtiging ontwikkelingspaden ernstig kunnen versperren, maar ook taal bieden om de weg naar herstel te openen.

Rita: ‘Soms spreek je gezinnen waarbij de voorgeschiedenis van ouders bijna onvoorstelbaar is. We gaan dan op zoek naar hoe je dat kind, op een niet belastende manier, een kader kunt geven. Je moet een taal vinden om andere paden te bewandelen en durven te behandelen. Werken met deze doelgroep vergt lef en moed en kan soms afschrikken. Je moet nieuwsgierig zijn naar het verhaal. Er liggen altijd kansen om met elkaar een andere afslag te nemen. Ga op zoek naar waar het schuurt.’

Geen daden maar woorden
Rita gebruikt graag de oneliner: geen daden maar woorden. ‘Taal zit op een heleboel niveaus.’ Legt Rita uit. Zo kan taal kan een “cadeautje” zijn van groepsleiding voor kinderen dat hen greep te krijgen op onlust in dagdagelijkse interacties. Op therapeutisch vlak kan het opening bieden voor de weg naar herstel. Zo hebben we samenwerkt in een casus van een meisje met agressieproblematiek. Ze sloeg jarenlang haar moeder in de buik. Uiteindelijk bleek dit terug te voeren op een heftig bevallingstrauma en daaraan gekoppeld gezinsheim. Na traumabehandeling van beide ouders, lukte het om haar taal te geven. Ze wilde terug naar de buik van haar moeder, zich veilig en verbonden voelen. Vanaf het moment dat het meisje meer taal kreeg, was de weg naar huis toe geopend en de agressieproblematiek volledig in remissie.

‘Zet in dergelijke gevallen wel altijd een systemische bril op’ vult Inge aan. Gezinnen kunnen compleet ontwricht raken omdat een kind zichzelf zo slecht reguleert. Bij agressieproblematiek worden volwassenen vaak snel opgemerkt en uit een situatie gehaald. Bij kinderen kan dit heel lang duren. We zien ouders die overspannen zijn door het gedrag van hun kind. 7. Regelmatig is het nodig om ouders te behandelen voor een ouderschapstrauma opgelopen door de problematiek van het kind. Hiermee kunnen we complementair zijn.’

Veel hoog complexe casuïstiek
Binnen de klinische Orthopsychiatrie zijn bij aanmelding relaties van cliënten ontwricht en voortrajecten gestagneerd. Hierin wordt een toenemende, tendens aan hoge complexiteit aan bovenregionale hulpvragen, ook op de kinderleeftijd, opgemerkt. Inge vult met gepaste trots aan: ‘Binnen Mondriaan zijn we hoe we met de keten kennis en expertise kunnen bundelen en behandeltrajecten samen, complementair vanuit systemisch perspectief kunnen organiseren. Eén van de ontwikkelingspaden waarmee we in dit kader bezig zijn is de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB). Met het KIB willen we onze consultatiefunctie uitbouwen en samen met ketenpartners pionieren in preventieplannen. Onze ambitie is om als eerste speler in Nederland een KIB <12 aanbod te bieden. Het streven is om dit in de loop van 2023 te hebben staan.’

Meer informatie of deelnemen aan de EFCAP pre-congres?
Wil je meer weten over de EFCAP pre-congres kijk dan op: pre-conference EFCAP.