10 vragen = 5 accreditatiepunten
Vanaf deze week is de ‘Vraag van de week’ geaccrediteerd door de FGzPT. Voor het correct beantwoorden van 10 vragen, binnen een periode van 3 maanden (in die periode worden gemiddeld 12 vragen gepubliceerd), kun je 5 accreditatiepunten verdienen. Als je hiervan gebruik wilt maken, dan laat je dit weten door je PSY-nummer of BIG-nummer te vermelden op het formulier, je volledige naam en achternaam, functie en e-mailadres. RINO Zuid controleert per periode van 3 maanden of je aan de eisen hebt voldaan en voert de deelname in op PE-online.

Je kunt 1 x per jaar accreditatiepunten voor de ‘Vraag van de week’ laten bijschrijven. Indien je als deelnemer binnen de gestelde periode van 3 maanden, niet voldaan hebt aan de gestelde 10 vragen, zal de periode een maand verschuiven.

Vragen of suggesties?
Mocht je vragen of suggesties hebben voor de ‘Vraag van de week’, laat het weten via: bureau@nvgzp.nl.