In de brief van de minister worden enkele aandachtspunten benoemd, waaronder een explicietere plek voor het werkterrein van de ouderenzorg en het inrichten van de examencommissie conform de eisen van de WHW (Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek). Deze punten worden voor 1 augustus 2021 aangepakt.

RINO Zuid biedt de opleiding tot orthopedagoog-generalist aan in samenwerking met Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Ga voor meer informatie over de opleiding tot orthopedagoog-generalist naar www.ogzon.nl