Door het uitstel is van alle zorgverleners die in de uitstelgroep vallen de uiterste herregistratiedatum (UHD) verschoven naar 31 december 2022. Zie ook: Opstart herregistratie: hoe werkt het? | Nieuwsbericht | BIG-register (bigregister.nl)

Je valt in de uitstelgroep indien:

  • Je in de afgelopen twee jaar een oproep voor herregistratie had moeten krijgen of een aanvraag moest indienen, maar dit was door het uitstel niet mogelijk OF
  • Je al een aanvraag voor het uitstel had ingediend, maar deze is stil komen te liggen door het uitstel.

Toetsingstraject en scholing

Wie niet voldoet aan de werkervaringseis, kan in aanmerking komen voor herregistratie via een toetsingstraject. RINO Zuid biedt het toetsingstraject en diverse scholingsmodules ter ondersteuning hiervan landelijk aan namens de in vLOGO samenwerkende opleidingsinstellingen. Kijk voor meer informatie op: Herregistratie - RINO Zuid