Wat is AFT?
McCullough Vaillant, 1e grondlegger van AFT, gebruikte de leertheoretische en gedragstherapeutische term ‘affectfobie’ om de angst voor gevoel mee aan te duiden. In dat geval is er dus geen angst voor iets buiten de persoon, zoals ruimtes of spinnen, maar een (onbewuste) angst voor verlangens en gevoelens binnen de persoon. Zo’n interne fobie, met de vermijding die daarmee gepaard gaat, kan verstrekkende gevolgen hebben. AFT richt zich altijd op de onderliggende oorzaak: de affectfobie die tot de vermijding leidt. Deze wordt behandeld met behulp van systematische desensitisatie in de vorm van responspreventie, exposure en angstregulatie. AFT wordt als individuele en als groepspsychotherapie in de ambulante, semi-ambulante en klinische Nederlandse GGZ steeds meer toegepast. Psychodynamische, experiëntiële en cognitief-gedragstherapeutische technieken worden daarbij geïntegreerd, met het psychodynamische model als basis.

"Deelnemers wil ik vooral aanmoedigen om op een flexibele niet dogmatische wijze gebruik te maken van wat zij geleerd hebben, nieuwsgierig te zijn en te vertrouwen op hun intuïtie. Ik leer hun de mogelijkheden tot verandering van patiënten niet te overschatten, maar ook de beperkingen van patiënten te onderkennen, en hen te helpen die te accepteren en te hanteren. Van de interacties met de deelnemers, hun wijze van denken en beleven, de kritische vragen en opmerkingen leer ik zelf ook veel: ”Teaching is learning twice”. Mijn aanpak en lesprogramma vernieuw ik regelmatig door gebruik te maken van de feedback, erover te lezen, modules te volgen en nieuwe benaderingen uit te proberen." - Quin van Dam

Meer weten over Affectfobietherapie?
RINO Zuid biedt tweemaal per jaar de module aan. Hieronder kun je meer informatie vinden over de module. Je kunt je op die pagina ook aanmelden. Lees ook eens het artikel: Het kernconflict in de Affectfobietherapie.