Transdiagnostische psychodiagnostiek voor werkbegeleiders en supervisoren

Home > Aanbod > Transdiagnostische psych…

Over deze module

Ben jij een ervaren professional? En heb je een rol als werkbegeleider en/of supervisor van psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog en/of GZ-psychologen in opleiding tot klinisch (neuro)psycholoog specialist? Dan is het extra belangrijk om up-to-date te blijven. Deze module zorgt voor de gewenste psychodiagnostische verdieping, zodat je je rol nog beter kunt invullen.

Psychodiagnostiek is een ...

Ben jij een ervaren professional? En heb je een rol als werkbegeleider en/of supervisor van psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog en/of GZ-psychologen in opleiding tot klinisch (neuro)psycholoog specialist? Dan is het extra belangrijk om up-to-date te blijven. Deze module zorgt voor de gewenste psychodiagnostische verdieping, zodat je je rol nog beter kunt invullen.

Psychodiagnostiek is een hypothese-toetsend proces dat zowel in de klinische psychologie als in de neuropsychologie veelal vanuit een bio-psychosociaal en multi-methodisch kader wordt verricht. De klinisch psychologische diagnostiek richt zich hierbij vooral op psychische stoornissen, terwijl in de neuropsychologische diagnostiek traditioneel cognitieve stoornissen meer centraal staan. Ondanks de specifieke waarde van beide specialismen voor de psychodiagnostiek, biedt een aantal huidige ontwikkelingen handvatten voor meer transdiagnostische benaderingen.

De module geeft antwoord op vragen als:

 • wat is psychodiagnostiek eigenlijk, waarom en wanneer pas je het toe?
 • wat is de plek van de psychodiagnostiek in de diverse opleidingen?
 • wat is de toegevoegde waarde van psychodiagnostiek voor het stellen van behandelindicaties?
 • hoe sluiten deze inzichten aan op internationale ontwikkelingen?

Na afloop ben je op de hoogte van de nieuwste inzichten en weet je wat de meerwaarde, voordelen en beperkingen zijn van de diverse benaderingen.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Inhoud van de module

In de module wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de leerbehoefte van de deelnemers. Daarom worden er zowel in het online programma vooraf, als in het middagprogramma van de lesdag verschillende thema’s behandeld waar deelnemers uit kunnen kiezen en waarover ze casuïstiek kunnen inbrengen.

Online programma vooraf
Introductie verschillende thema’s (oordelen en beslissen, neuropsychologische diagnostiek, intelligentie, persoonlijkheid, HiTOP en RDoC).

Programma op locatie

Ochtend

 • Inleiding Methodische diagnostiek.
 • Overzicht van wetenschappelijke, maatschappelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen die de psychodiagnostiek beïnvloeden.
 • De HiTOP-taxonomie (Hierarchical Taxonomy of Psychopathology) van psychopathologie en persoonlijkheid
 • Het RDoC-model (Research Domein Criteria) voor het begrijpen of verklaren van fundamentele processen die ten grondslag liggen aan psychische stoornissen

Middag

Aan de slag met hypotheses en eigen casuïstiek in subgroepen per thema (1,5 uur per workshop):

 • RDoC en HiTOP
 • Intelligentie en cognitie
 • Neuropsychologie en persoonlijkheid
 • Psychodiagnostische besluitvorming

Of alle workshops doorgaan is afhankelijk van de belangstelling per thema. Idealiter kan iedere deelnemer twee workshops volgen.

Docent(en)

RINOzuid

dr. Marc Hendriks

RINOzuid

dr. Karoline Vangronsveld MSc

RINOzuid

drs. Rosita Penninx Quevedo MSc

RINOzuid

prof.dr. Paul van der Heijden

Leerlijn

Begeleiding, Management, Professionaliteit, Diagnostiek

Zelfstudie

6 uur

Kosten

€ 395,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en hebt een rol als werkbegeleider en/of supervisor in één van de opleidingen voor deze beroepen.

De module is ook interessant voor GZ-psychologen die bezig zijn met het herregistratietraject om hun Periodiek Registratie Certificaat (PRC) te behalen en die een kort opleidingsprogramma willen volgen om hun kennis over diagnostiek op te frissen.

Rooster

Nog niet bekend

Over deze module

Ben jij een ervaren professional? En heb je een rol als werkbegeleider en/of supervisor van psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog en/of GZ-psychologen in opleiding tot klinisch (neuro)psycholoog specialist? Dan is het extra belangrijk om up-to-date te blijven. Deze module zorgt voor de gewenste psychodiagnostische verdieping, zodat je je rol nog beter kunt invullen.

Psychodiagnostiek is een ...

Ben jij een ervaren professional? En heb je een rol als werkbegeleider en/of supervisor van psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog en/of GZ-psychologen in opleiding tot klinisch (neuro)psycholoog specialist? Dan is het extra belangrijk om up-to-date te blijven. Deze module zorgt voor de gewenste psychodiagnostische verdieping, zodat je je rol nog beter kunt invullen.

Psychodiagnostiek is een hypothese-toetsend proces dat zowel in de klinische psychologie als in de neuropsychologie veelal vanuit een bio-psychosociaal en multi-methodisch kader wordt verricht. De klinisch psychologische diagnostiek richt zich hierbij vooral op psychische stoornissen, terwijl in de neuropsychologische diagnostiek traditioneel cognitieve stoornissen meer centraal staan. Ondanks de specifieke waarde van beide specialismen voor de psychodiagnostiek, biedt een aantal huidige ontwikkelingen handvatten voor meer transdiagnostische benaderingen.

De module geeft antwoord op vragen als:

 • wat is psychodiagnostiek eigenlijk, waarom en wanneer pas je het toe?
 • wat is de plek van de psychodiagnostiek in de diverse opleidingen?
 • wat is de toegevoegde waarde van psychodiagnostiek voor het stellen van behandelindicaties?
 • hoe sluiten deze inzichten aan op internationale ontwikkelingen?

Na afloop ben je op de hoogte van de nieuwste inzichten en weet je wat de meerwaarde, voordelen en beperkingen zijn van de diverse benaderingen.

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

In de module wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de leerbehoefte van de deelnemers. Daarom worden er zowel in het online programma vooraf, als in het middagprogramma van de lesdag verschillende thema’s behandeld waar deelnemers uit kunnen kiezen en waarover ze casuïstiek kunnen inbrengen.

Online programma vooraf
Introductie verschillende thema’s (oordelen en beslissen, neuropsychologische diagnostiek, intelligentie, persoonlijkheid, HiTOP en RDoC).

Programma op locatie

Ochtend

 • Inleiding Methodische diagnostiek.
 • Overzicht van wetenschappelijke, maatschappelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen die de psychodiagnostiek beïnvloeden.
 • De HiTOP-taxonomie (Hierarchical Taxonomy of Psychopathology) van psychopathologie en persoonlijkheid
 • Het RDoC-model (Research Domein Criteria) voor het begrijpen of verklaren van fundamentele processen die ten grondslag liggen aan psychische stoornissen

Middag

Aan de slag met hypotheses en eigen casuïstiek in subgroepen per thema (1,5 uur per workshop):

 • RDoC en HiTOP
 • Intelligentie en cognitie
 • Neuropsychologie en persoonlijkheid
 • Psychodiagnostische besluitvorming

Of alle workshops doorgaan is afhankelijk van de belangstelling per thema. Idealiter kan iedere deelnemer twee workshops volgen.

Docent(en)

RINOzuid

dr. Marc Hendriks

RINOzuid

dr. Karoline Vangronsveld MSc

RINOzuid

drs. Rosita Penninx Quevedo MSc

RINOzuid

prof.dr. Paul van der Heijden

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Leerlijn

Begeleiding, Management, Professionaliteit, Diagnostiek

Zelfstudie

6 uur

Kosten

€ 395,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en hebt een rol als werkbegeleider en/of supervisor in één van de opleidingen voor deze beroepen.

De module is ook interessant voor GZ-psychologen die bezig zijn met het herregistratietraject om hun Periodiek Registratie Certificaat (PRC) te behalen en die een kort opleidingsprogramma willen volgen om hun kennis over diagnostiek op te frissen.