Supervisie betekenisvol inzetten

Home > Aanbod > Supervisie betekenisvol …

Over deze module

Supervisie is een vakgebied waarbij je als professional in de zorg, reflecteert op je eigen handelingen. Hierbij staat jouw rol als professional centraal. Wil je professionals supervisie bieden? Dan is deze training interessant voor je.

De supervisor richt zich op het persoonlijke leerproces van de opleidingsdeelnemer
In deze training krijg je handvatten om (didactisch onderbouwd) supervisie te ...

Supervisie is een vakgebied waarbij je als professional in de zorg, reflecteert op je eigen handelingen. Hierbij staat jouw rol als professional centraal. Wil je professionals supervisie bieden? Dan is deze training interessant voor je.

De supervisor richt zich op het persoonlijke leerproces van de opleidingsdeelnemer
In deze training krijg je handvatten om (didactisch onderbouwd) supervisie te geven. Als supervisor wil je graag de juiste vragen stellen om de supervisant verder te helpen in zijn/haar proces. Maar hoe geef je structuur aan de gesprekken? Hoe stem je af op het leerproces van de supervisant? Hoe sturend ben je in jouw rol van supervisor? Deze training gaat je helpen om gerichte keuzes te maken én de rol van supervisor je eigen te maken. Als supervisor heb je de volgende verantwoordelijkheden, waarbij de opleidingsdeelnemer centraal staat:

 • Je begeleidt het persoonlijk leerproces en ontwikkeling;
 • Je geeft supervisie over een welomschreven deel van de werkzaamheden van de opleidingsdeelnemer;
 • Je houdt bij jouw supervisiewerkzaamheden rekening met de doelstelling van de opleiding en houdt hierbij rekening met het individueel opleidingsplan;
 • Je betrekt in de supervisie de persoonlijke ontwikkeling van de opleidingsdeelnemer in zijn/haar interactie met cliënten en het systeem. Daarbij houd je ook rekening met beroepsethische kwesties;
 • Je geeft - op verzoek van de praktijkopleider - een beoordeling over de voortgang van het leertraject en de ontwikkeling en het functioneren van de opleidingsdeelnemer. Hierin betrek je de technische en theoretische kennis, de praktische vaardigheden en de attitude jegens de cliënt.

Je leert supervisie te geven aan OG- en GZ-opleidingsdeelnemers
Deze module is door de OG-hoofdopleider aangewezen als goede basis om opleidingsdeelnemers van de OG-opleiding supervisie te kunnen geven. Wil je NVO-supervisor worden? Dan volg je na deze training óók de training Supervisie betekenisvol inzetten (vervolg). Je kunt op de website van het NVO meer lezen over de rol van NVO-supervisor.

De training is blended opgebouwd
De training bestaat uit online leeractiviteiten en 4 fysieke lesdagen. Voorafgaand aan de eerste lesdag maak je de online leeractiviteiten. Hou er rekening mee dat deze opdrachten ongeveer 2 uur in beslag nemen.

Rooster

Locatie: Eindhoven

19 september 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

19 september 2023

Middag (13:30 - 16:30)

10 oktober 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

10 oktober 2023

Middag (13:30 - 16:30)

14 november 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

14 november 2023

Middag (13:30 - 16:30)

12 december 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

12 december 2023

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

 • De kenmerken van supervisie
  • De functie van supervisie ten opzichte van praktijkbegeleiding en werkbegeleiding.
  • Onderscheid tussen supervisie en (leer)therapie
  • Contracteren, evalueren, faseren
  • Met de supervisant heldere leerdoelen kunnen stellen
  • Weten en niet wetende attitude
  • De functie van reflectie
 • De professionele identiteit
  • Professionele en persoonsontwikkeling
  • Hanteren van de context van de cliënt en die van de organisatie
  • Kunnen variëren in rol en houding
 • Specifieke elementen binnen supervisie
  • Casus onderzoek
  • Aandacht voor emoties tijdens de supervisie
  • Interactie en interactiestijlen, lastige interacties
  • Het herkennen van parallelprocessen bij jezelf als supervisor, bij de supervisant.
  • Diversiteit en ethiek
  • Afronding
 • Oefenen: Bespreken van reflectie verslagen, bekijken van video-opnames van eigen supervisiesessies, spiegelen van gedrag en het doen van rollenspelen

ER IS NOG RUIMTE

Accreditatie

 • NVP (26pt)
 • NVO / NIP-K&J (In behandeling)
 • VGCT | Nascholing (In behandeling)
 • FGzPt (26pt)
 • Leerlijn

  Behandeling, Professionaliteit, Geïntegreerd, Diagnostiek

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  24 uur

  Zelfstudie

  6 uur

  Kosten

  € 1.175,00

  Niveau & Instroomeisen

  • Je bent GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, Psychotherapeut of Klinisch Psycholoog;
  • Je hebt minimaal 3 jaar (3000 uur) relevante werkervaring;
  • Je hebt minimaal 90 uur ervaring met het begeleiden van professionals. Hierbij ligt het accent op het individuele leerproces (supervisie geven, stagebegeleiding en/of werkbegeleiding);
  • Je bent in de gelegenheid om tijdens de training supervisie te geven aan tenminste één afgestudeerd Orthopedagoog.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen
 • Docent(en)

  mevr. Gorry Cleven

  drs. Wiesette Krol

  mevr. Anita Blonk