Supervisie betekenisvol inzetten

Home > Aanbod > Supervisie betekenisvol …

Over deze module

Binnen supervisie staat de professional centraal. Je wordt gevraagd supervisie te geven aan GZ-psychologen, orthopedagoog generalisten, psychotherapeuten en klinisch psychologen in opleiding. Deze module leert je de kern van supervisie, geeft je handvatten om supervisie te geven en je didactisch te scholen. In deze module staan de kenmerken van supervisie, de professionele identiteit en specifieke ...

Binnen supervisie staat de professional centraal. Je wordt gevraagd supervisie te geven aan GZ-psychologen, orthopedagoog generalisten, psychotherapeuten en klinisch psychologen in opleiding. Deze module leert je de kern van supervisie, geeft je handvatten om supervisie te geven en je didactisch te scholen. In deze module staan de kenmerken van supervisie, de professionele identiteit en specifieke elementen van supervisie geven centraal.

Deze module is door de hoofdopleider OG aangewezen als goede basis om opleidingsdeelnemers van de OG-opleiding supervisie te kunnen geven. Het NVO stelt andere eisen om NVO-supervisor te worden. Zie hiervoor de site van het NVO.

Bekijk ook eens: Supervisie betekenisvol inzetten (verdieping).

Rooster

Locatie: Eindhoven

19 september 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

19 september 2023

Middag (13:30 - 16:30)

10 oktober 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

10 oktober 2023

Middag (13:30 - 16:30)

14 november 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

14 november 2023

Middag (13:30 - 16:30)

12 december 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

12 december 2023

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

 • De kenmerken van supervisie
  • De functie van supervisie ten opzichte van praktijkbegeleiding en werkbegeleiding.
  • Onderscheid tussen supervisie en (leer)therapie
  • Contracteren, evalueren, faseren
  • Met de supervisant heldere leerdoelen kunnen stellen
  • Weten en niet wetende attitude
  • De functie van reflectie
 • De professionele identiteit
  • Professionele en persoonsontwikkeling
  • Hanteren van de context van de cliënt en die van de organisatie
  • Kunnen variëren in rol en houding
 • Specifieke elementen binnen supervisie
  • Casus onderzoek
  • Aandacht voor emoties tijdens de supervisie
  • Interactie en interactiestijlen, lastige interacties
  • Het herkennen van parallelprocessen bij jezelf als supervisor, bij de supervisant.
  • Diversiteit en ethiek
  • Afronding
 • Oefenen: Bespreken van reflectie verslagen, bekijken van video-opnames van eigen supervisiesessies, spiegelen van gedrag en het doen van rollenspelen

ER IS NOG RUIMTE

Accreditatie

 • NVP (In behandeling)
 • NVO / NIP-K&J (In behandeling)
 • VGCT | Nascholing (In behandeling)
 • FGzPt (In behandeling)
 • Leerlijn

  Professionaliteit

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  24 uur

  Zelfstudie

  6 uur

  Kosten

  € 1.175,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als GZ-psycholoog, orthopedagoog generalist, psychotherapeut of klinisch psycholoog en wil supervisie geven.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen
 • Docent(en)

  mevr. Gorry Cleven

  drs. Wiesette Krol

  mevr. Anita Blonk