Supervisie betekenisvol inzetten

Home > Aanbod > Supervisie betekenisvol …

Over deze module

Supervisie is een vakgebied waarbij je als professional in de zorg, reflecteert op je eigen handelingen. Hierbij staat jouw rol als professional centraal. Wil je professionals supervisie bieden? Dan biedt deze training daarvoor een gedegen basis.

De supervisor richt zich op het persoonlijke leerproces van de opleidingsdeelnemer
In deze training krijg je handvatten om (didactisch ...

Supervisie is een vakgebied waarbij je als professional in de zorg, reflecteert op je eigen handelingen. Hierbij staat jouw rol als professional centraal. Wil je professionals supervisie bieden? Dan biedt deze training daarvoor een gedegen basis.

De supervisor richt zich op het persoonlijke leerproces van de opleidingsdeelnemer
In deze training krijg je handvatten om (didactisch onderbouwd) supervisie te geven. Als supervisor wil je graag de juiste vragen stellen om de supervisant verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling tot professional.Je richt je op de ervaringen van de supervicast en dienst leerproces binnen het opleidingskader. Maar hoe geef je structuur aan de gesprekken? Hoe stem je af op het leerproces van de supervisant? Hoe sturend ben je in jouw rol van supervisor? Deze training gaat je helpen om gerichte keuzes te maken én de rol van supervisor je eigen te maken. Als supervisor heb je de volgende verantwoordelijkheden, waarbij de opleidingsdeelnemer centraal staat:

 • Je begeleidt het persoonlijk leerproces en de ontwikkeling van de professionele identiteit;
 • Je geeft supervisie over een welomschreven deel van de werkzaamheden van de opleidingsdeelnemer;
 • Je houdt bij jouw supervisiewerkzaamheden rekening met de doelstelling van de opleiding en houdt hierbij rekening met het individueel opleidingsplan;
 • Je betrekt in de supervisie de persoonlijke ontwikkeling van de opleidingsdeelnemer in zijn/haar interactie met cliënten en het systeem. Daarbij houd je ook rekening met beroepsethische kwesties;
 • Je geeft - op verzoek van de praktijkopleider - een beoordeling over de voortgang van het leertraject en de ontwikkeling en het functioneren van de opleidingsdeelnemer. Hierin betrek je de technische en theoretische kennis, de praktische vaardigheden en de attitude jegens de cliënt.

Je leert supervisie te geven aan OG- en GZ-opleidingsdeelnemers
Deze module is door de OG-hoofdopleider aangewezen als goede basis om opleidingsdeelnemers van de OG-opleiding supervisie te kunnen geven. Wil je NVO-supervisor worden? Dan volg je na deze training óók de training Supervisie betekenisvol inzetten (vervolg). Je kunt op de website van het NVO meer lezen over de rol van NVO-supervisor.

De training is blended opgebouwd
De training bestaat uit online leeractiviteiten en 4 fysieke lesdagen. Voorafgaand aan de eerste lesdag maak je de online leeractiviteiten gericht op het onderscheid tussen werkbegeleiding en supervisie. Hou er rekening mee dat deze online leeractiviteiten ongeveer 2 uur in beslag nemen.

ER IS NOG RUIMTE

Start ook op:

23 september 2025

Inhoud van de module

 • De kenmerken van supervisie
  • De functie van supervisie ten opzichte van praktijkbegeleiding en werkbegeleiding.
  • Onderscheid tussen supervisie en (leer)therapie
  • Contracteren, evalueren, faseren
  • Met de supervisant heldere leerdoelen kunnen stellen
  • Weten en niet wetende attitude
  • De functie van reflectie
 • De professionele identiteit
  • Professionele en persoonsontwikkeling
  • Hanteren van de context van de cliënt en die van de organisatie
  • Kunnen variëren in rol en houding
 • Specifieke elementen binnen supervisie
  • Casus onderzoek
  • Aandacht voor emoties tijdens de supervisie
  • Interactie en interactiestijlen, lastige interacties
  • Het herkennen van parallelprocessen bij jezelf als supervisor, bij de supervisant.
  • Diversiteit en ethiek
  • Afronding
 • Oefenen: Bespreken van reflectie verslagen, bekijken van video-opnames van eigen supervisiesessies, spiegelen van gedrag en het doen van rollenspelen

Docent(en)

RINOzuid

mevr. Gorry Cleven

RINOzuid

mevr. Jeanette Schoenmakers

Foto docent website (6)

mevr. Anita Blonk

Supervisie geven is een vak apart, naast dat wat je al vaak jaren doet als hulpverlener. Alleen weten wat supervisie inhoudt, is niet toereikend. Het leren door je ervaringen met supervisanten over jouw invulling van de rol van supervisor is ook van belang om professioneel bij te kunnen dragen aan de leerprocessen van supervisanten. Ik draag graag bij aan deze processen door opleidingen, intervisie en nascholingen

Accreditatie

 • FGzPt (26pt)
 • NVO / NIP K&J | Herregistratie (23pt)
 • VGCT | Nascholing (24pt)
 • NVP (26pt)
 • Leerlijn

  Behandeling, Geïntegreerd, Diagnostiek, Professionaliteit

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  24 uur

  Zelfstudie

  6 uur

  Kosten

  € 1.225,00

  Niveau & Instroomeisen

  • Je bent GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, Psychotherapeut of Klinisch Psycholoog;
  • Je hebt minimaal 3 jaar (3000 uur) relevante werkervaring;
  • Je bent in de gelegenheid om tijdens de training supervisie te geven aan tenminste één afgestudeerd Orthopedagoog of GZ-psycholoog. Wil je voor een NVO-supervisor registratie gaan? Dan ben je verplicht supervisie te geven aan één afgestudeerd Orthopedagoog.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen
 • Rooster

  Locatie: Eindhoven

  17 september 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  17 september 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  15 oktober 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  15 oktober 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  12 november 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  12 november 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  10 december 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  10 december 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  Over deze module

  Supervisie is een vakgebied waarbij je als professional in de zorg, reflecteert op je eigen handelingen. Hierbij staat jouw rol als professional centraal. Wil je professionals supervisie bieden? Dan biedt deze training daarvoor een gedegen basis.

  De supervisor richt zich op het persoonlijke leerproces van de opleidingsdeelnemer
  In deze training krijg je handvatten om (didactisch ...

  Supervisie is een vakgebied waarbij je als professional in de zorg, reflecteert op je eigen handelingen. Hierbij staat jouw rol als professional centraal. Wil je professionals supervisie bieden? Dan biedt deze training daarvoor een gedegen basis.

  De supervisor richt zich op het persoonlijke leerproces van de opleidingsdeelnemer
  In deze training krijg je handvatten om (didactisch onderbouwd) supervisie te geven. Als supervisor wil je graag de juiste vragen stellen om de supervisant verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling tot professional.Je richt je op de ervaringen van de supervicast en dienst leerproces binnen het opleidingskader. Maar hoe geef je structuur aan de gesprekken? Hoe stem je af op het leerproces van de supervisant? Hoe sturend ben je in jouw rol van supervisor? Deze training gaat je helpen om gerichte keuzes te maken én de rol van supervisor je eigen te maken. Als supervisor heb je de volgende verantwoordelijkheden, waarbij de opleidingsdeelnemer centraal staat:

  • Je begeleidt het persoonlijk leerproces en de ontwikkeling van de professionele identiteit;
  • Je geeft supervisie over een welomschreven deel van de werkzaamheden van de opleidingsdeelnemer;
  • Je houdt bij jouw supervisiewerkzaamheden rekening met de doelstelling van de opleiding en houdt hierbij rekening met het individueel opleidingsplan;
  • Je betrekt in de supervisie de persoonlijke ontwikkeling van de opleidingsdeelnemer in zijn/haar interactie met cliënten en het systeem. Daarbij houd je ook rekening met beroepsethische kwesties;
  • Je geeft - op verzoek van de praktijkopleider - een beoordeling over de voortgang van het leertraject en de ontwikkeling en het functioneren van de opleidingsdeelnemer. Hierin betrek je de technische en theoretische kennis, de praktische vaardigheden en de attitude jegens de cliënt.

  Je leert supervisie te geven aan OG- en GZ-opleidingsdeelnemers
  Deze module is door de OG-hoofdopleider aangewezen als goede basis om opleidingsdeelnemers van de OG-opleiding supervisie te kunnen geven. Wil je NVO-supervisor worden? Dan volg je na deze training óók de training Supervisie betekenisvol inzetten (vervolg). Je kunt op de website van het NVO meer lezen over de rol van NVO-supervisor.

  De training is blended opgebouwd
  De training bestaat uit online leeractiviteiten en 4 fysieke lesdagen. Voorafgaand aan de eerste lesdag maak je de online leeractiviteiten gericht op het onderscheid tussen werkbegeleiding en supervisie. Hou er rekening mee dat deze online leeractiviteiten ongeveer 2 uur in beslag nemen.

  Rooster

  Locatie: Eindhoven

  17 september 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  17 september 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  15 oktober 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  15 oktober 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  12 november 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  12 november 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  10 december 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  10 december 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  Inhoud van de module

  • De kenmerken van supervisie
   • De functie van supervisie ten opzichte van praktijkbegeleiding en werkbegeleiding.
   • Onderscheid tussen supervisie en (leer)therapie
   • Contracteren, evalueren, faseren
   • Met de supervisant heldere leerdoelen kunnen stellen
   • Weten en niet wetende attitude
   • De functie van reflectie
  • De professionele identiteit
   • Professionele en persoonsontwikkeling
   • Hanteren van de context van de cliënt en die van de organisatie
   • Kunnen variëren in rol en houding
  • Specifieke elementen binnen supervisie
   • Casus onderzoek
   • Aandacht voor emoties tijdens de supervisie
   • Interactie en interactiestijlen, lastige interacties
   • Het herkennen van parallelprocessen bij jezelf als supervisor, bij de supervisant.
   • Diversiteit en ethiek
   • Afronding
  • Oefenen: Bespreken van reflectie verslagen, bekijken van video-opnames van eigen supervisiesessies, spiegelen van gedrag en het doen van rollenspelen

  Docent(en)

  RINOzuid

  mevr. Gorry Cleven

  RINOzuid

  mevr. Jeanette Schoenmakers

  Foto docent website (6)

  mevr. Anita Blonk

  Supervisie geven is een vak apart, naast dat wat je al vaak jaren doet als hulpverlener. Alleen weten wat supervisie inhoudt, is niet toereikend. Het leren door je ervaringen met supervisanten over jouw invulling van de rol van supervisor is ook van belang om professioneel bij te kunnen dragen aan de leerprocessen van supervisanten. Ik draag graag bij aan deze processen door opleidingen, intervisie en nascholingen

  ER IS NOG RUIMTE

  Start ook op:

  23 september 2025

  Accreditatie

 • FGzPt (26pt)
 • NVO / NIP K&J | Herregistratie (23pt)
 • VGCT | Nascholing (24pt)
 • NVP (26pt)
 • Leerlijn

  Behandeling, Geïntegreerd, Diagnostiek, Professionaliteit

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  24 uur

  Zelfstudie

  6 uur

  Kosten

  € 1.225,00

  Niveau & Instroomeisen

  • Je bent GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist, Psychotherapeut of Klinisch Psycholoog;
  • Je hebt minimaal 3 jaar (3000 uur) relevante werkervaring;
  • Je bent in de gelegenheid om tijdens de training supervisie te geven aan tenminste één afgestudeerd Orthopedagoog of GZ-psycholoog. Wil je voor een NVO-supervisor registratie gaan? Dan ben je verplicht supervisie te geven aan één afgestudeerd Orthopedagoog.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen