Imaginaire exposurebehandeling van PTSS

Home > Aanbod > Imaginaire exposurebehan…

Over deze module

Imaginaire exposure (IE) is een van de wetenschappelijk stevigst onderbouwde traumagerichte behandelvormen van PTSS en daarom volgens zowel de Multidisciplinaire Richtlijnen (2013) als de Zorgstandaard Psychotrauma en stressor gerelateerde stoornissen (2020) een eerste keus behandeling voor PTSS.

Bij IE stelt de cliënt zich met hulp van zijn behandelaar bloot aan de herinnering aan het ...

Imaginaire exposure (IE) is een van de wetenschappelijk stevigst onderbouwde traumagerichte behandelvormen van PTSS en daarom volgens zowel de Multidisciplinaire Richtlijnen (2013) als de Zorgstandaard Psychotrauma en stressor gerelateerde stoornissen (2020) een eerste keus behandeling voor PTSS.

Bij IE stelt de cliënt zich met hulp van zijn behandelaar bloot aan de herinnering aan het trauma en aan prikkels die ermee geassocieerd zijn, en kan zodoende zijn of haar angstige verwachtingen toetsen. IE is veilig en effectief bevonden bij zeer veel verschillende doelgroepen en comorbide problematiek.

Onderzoek van het Zorginstituut (2020) wees echter uit dat een minderheid van de cliënt met PTSS nu een van de evidence based traumagerichte behandelingen krijgt. Als het gaat om exposurebehandeling lijken misvattingen over de effectiviteit, en zorgen om de verdraagbaarheid van de behandeling een rol te spelen.

Behandelaren die intensief in deze behandelvorm getraind zijn, blijken veel minder belemmeringen te zien om de behandeling toe te passen: en dat is precies wat deze training beoogt te doen!

Imaginaire exposure en exposure-in-vivo
De eerste 12 uur, verdeeld over 2 online bijeenkomsten, word je opgeleid en getraind in de technieken van imaginaire exposure en exposure-in-vivo. Je vergaart up-to-date kennis over de leertheoretische achtergronden, de rationale, de indicatiestelling, effectiviteit, veiligheid en optimale toepassing van deze behandeling van PTSS. Óók bij mensen met vroegkinderlijk trauma, complexe problematiek en veel comorbiditeit. Je krijgt inzicht in je eigen angsten en opvattingen met betrekking tot IE, zult zelf ondervinden hoe het is om je imaginair bloot te stellen aan een emotioneel beladen herinnering en traint de technieken met een trainingsacteur, waarbij je zult leren hoe je door kunt pakken. Ook leer je eenvoudige technieken om angst te reguleren en exposurebehandeling te kunnen uitvoeren bij complexe problematiek.

Opbouw van de lesdagen
De module is blended opgebouwd. Dat betekent dat er een mix van online leeractiviteiten ingezet wordt. Voor aanvang van beide online bijeenkomsten bekijk je op een zelfgekozen moment verschillende videopresentaties en demo’s. Tijdens de online bijeenkomsten wordt vooral intensief geoefend, waarbij tussendoor gelegenheid is voor geven van toelichting en feedback, en het stellen van vragen. Na ontmoeting 2 krijg je voldoende tijd om het geleerde in de praktijk toe te passen.

In een supervisiebijeenkomst van 3 uur - die een tijdje later gepland staat - worden in kleine groepjes de video-opnames van IE-sessies van de deelnemers besproken. Ook krijg je feedback en tips. Er is gelegenheid om vragen te bespreken met de docent en medecursisten. De indeling voor de subgroepen wordt later gemaakt, maar je kunt bij je inschrijving wel een voorkeur opgeven.

Programma ie

Aan het einde van deze cursus ben je in staat exposurebehandeling bij volwassen PTSS-patiënten uit te voeren en je zult de module met een frisse blik op deze behandeling verlaten.

HELAAS, OP DEZE DATUM IS DE MODULE VOL

Inhoud van de module

 • Je bent bekend met de instrumenten die dienen om PTSS op gestructureerde wijze vast te stellen en het behandeleffect systematisch te evalueren.
 • Je bent bekend met de Zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen.
 • Je hebt up-to-date wetenschappelijke kennis wat betreft veiligheid, effectiviteit, en indicatiestelling van IE en bij (complexe) PTSS.
 • Je bent bekend met de (leer)theoretische achtergrond en rationale van IE, en kan zowel op grond van classificerende diagnostiek als op grond van de gedragstherapeutische analyses bepalen of inzet van deze CGT interventies passend is.
 • Je kunt de technieken van IE en exposure in vivo bij PTSS uitvoeren.
 • Je kunt angst reguleren en dissociatie beïnvloeden tijdens een IE sessie zodanig dat bij de patiënt een optimaal effect bereikt kan worden.

Docent(en)

Foto docent website

drs. Manou van den Berg

Opmerkingen

Blended module
Het betreft een volledig online, blended module: voor aanvang van beide online bijeenkomsten bekijk je op een zelfgekozen moment verschillende videopresentaties en demo’s. Tijdens de online bijeenkomsten wordt vooral intensief geoefend, waarbij tussendoor gelegenheid is voor geven van toelichting en feedback, en het stellen van vragen.

Review.png

Accreditatie

 • FGzPt (18pt)
 • VEN | Breed (12pt)
 • NIP-ELP (18pt)
 • VGCT | Nascholing (15pt)
 • NVO / NIP K&J | Herregistratie (18pt)
 • Leerlijn

  Behandeling

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  15 uur

  Zelfstudie

  12 uur

  Kosten

  € 765,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Psychiater, kinder- en jeugdpsycholoog specialist, NVO Orthopedagoog- Generalist, Cognitief Gedragstherapeut VGCT of tot een van deze registraties in opleiding.

  Doelgroep

  Volwassenen

  Rooster

  Locatie: Online

  23 augustus 2024

  Middag (13:00 - 17:00)

  30 augustus 2024

  Middag (13:00 - 17:00)

  1 november 2024

  Middag (13:00 - 17:00)

  15 november 2024

  Middag (13:00 - 17:00)

  Over deze module

  Imaginaire exposure (IE) is een van de wetenschappelijk stevigst onderbouwde traumagerichte behandelvormen van PTSS en daarom volgens zowel de Multidisciplinaire Richtlijnen (2013) als de Zorgstandaard Psychotrauma en stressor gerelateerde stoornissen (2020) een eerste keus behandeling voor PTSS.

  Bij IE stelt de cliënt zich met hulp van zijn behandelaar bloot aan de herinnering aan het ...

  Imaginaire exposure (IE) is een van de wetenschappelijk stevigst onderbouwde traumagerichte behandelvormen van PTSS en daarom volgens zowel de Multidisciplinaire Richtlijnen (2013) als de Zorgstandaard Psychotrauma en stressor gerelateerde stoornissen (2020) een eerste keus behandeling voor PTSS.

  Bij IE stelt de cliënt zich met hulp van zijn behandelaar bloot aan de herinnering aan het trauma en aan prikkels die ermee geassocieerd zijn, en kan zodoende zijn of haar angstige verwachtingen toetsen. IE is veilig en effectief bevonden bij zeer veel verschillende doelgroepen en comorbide problematiek.

  Onderzoek van het Zorginstituut (2020) wees echter uit dat een minderheid van de cliënt met PTSS nu een van de evidence based traumagerichte behandelingen krijgt. Als het gaat om exposurebehandeling lijken misvattingen over de effectiviteit, en zorgen om de verdraagbaarheid van de behandeling een rol te spelen.

  Behandelaren die intensief in deze behandelvorm getraind zijn, blijken veel minder belemmeringen te zien om de behandeling toe te passen: en dat is precies wat deze training beoogt te doen!

  Imaginaire exposure en exposure-in-vivo
  De eerste 12 uur, verdeeld over 2 online bijeenkomsten, word je opgeleid en getraind in de technieken van imaginaire exposure en exposure-in-vivo. Je vergaart up-to-date kennis over de leertheoretische achtergronden, de rationale, de indicatiestelling, effectiviteit, veiligheid en optimale toepassing van deze behandeling van PTSS. Óók bij mensen met vroegkinderlijk trauma, complexe problematiek en veel comorbiditeit. Je krijgt inzicht in je eigen angsten en opvattingen met betrekking tot IE, zult zelf ondervinden hoe het is om je imaginair bloot te stellen aan een emotioneel beladen herinnering en traint de technieken met een trainingsacteur, waarbij je zult leren hoe je door kunt pakken. Ook leer je eenvoudige technieken om angst te reguleren en exposurebehandeling te kunnen uitvoeren bij complexe problematiek.

  Opbouw van de lesdagen
  De module is blended opgebouwd. Dat betekent dat er een mix van online leeractiviteiten ingezet wordt. Voor aanvang van beide online bijeenkomsten bekijk je op een zelfgekozen moment verschillende videopresentaties en demo’s. Tijdens de online bijeenkomsten wordt vooral intensief geoefend, waarbij tussendoor gelegenheid is voor geven van toelichting en feedback, en het stellen van vragen. Na ontmoeting 2 krijg je voldoende tijd om het geleerde in de praktijk toe te passen.

  In een supervisiebijeenkomst van 3 uur - die een tijdje later gepland staat - worden in kleine groepjes de video-opnames van IE-sessies van de deelnemers besproken. Ook krijg je feedback en tips. Er is gelegenheid om vragen te bespreken met de docent en medecursisten. De indeling voor de subgroepen wordt later gemaakt, maar je kunt bij je inschrijving wel een voorkeur opgeven.

  Programma ie

  Aan het einde van deze cursus ben je in staat exposurebehandeling bij volwassen PTSS-patiënten uit te voeren en je zult de module met een frisse blik op deze behandeling verlaten.

  Rooster

  Locatie: Online

  23 augustus 2024

  Middag (13:00 - 17:00)

  30 augustus 2024

  Middag (13:00 - 17:00)

  1 november 2024

  Middag (13:00 - 17:00)

  15 november 2024

  Middag (13:00 - 17:00)

  Inhoud van de module

  • Je bent bekend met de instrumenten die dienen om PTSS op gestructureerde wijze vast te stellen en het behandeleffect systematisch te evalueren.
  • Je bent bekend met de Zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen.
  • Je hebt up-to-date wetenschappelijke kennis wat betreft veiligheid, effectiviteit, en indicatiestelling van IE en bij (complexe) PTSS.
  • Je bent bekend met de (leer)theoretische achtergrond en rationale van IE, en kan zowel op grond van classificerende diagnostiek als op grond van de gedragstherapeutische analyses bepalen of inzet van deze CGT interventies passend is.
  • Je kunt de technieken van IE en exposure in vivo bij PTSS uitvoeren.
  • Je kunt angst reguleren en dissociatie beïnvloeden tijdens een IE sessie zodanig dat bij de patiënt een optimaal effect bereikt kan worden.

  Docent(en)

  Foto docent website

  drs. Manou van den Berg

  Opmerkingen

  Blended module
  Het betreft een volledig online, blended module: voor aanvang van beide online bijeenkomsten bekijk je op een zelfgekozen moment verschillende videopresentaties en demo’s. Tijdens de online bijeenkomsten wordt vooral intensief geoefend, waarbij tussendoor gelegenheid is voor geven van toelichting en feedback, en het stellen van vragen.

  Review.png

  HELAAS, OP DEZE DATUM IS DE MODULE VOL

  Accreditatie

 • FGzPt (18pt)
 • VEN | Breed (12pt)
 • NIP-ELP (18pt)
 • VGCT | Nascholing (15pt)
 • NVO / NIP K&J | Herregistratie (18pt)
 • Leerlijn

  Behandeling

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  15 uur

  Zelfstudie

  12 uur

  Kosten

  € 765,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Psychiater, kinder- en jeugdpsycholoog specialist, NVO Orthopedagoog- Generalist, Cognitief Gedragstherapeut VGCT of tot een van deze registraties in opleiding.

  Doelgroep

  Volwassenen