Imaginaire exposurebehandeling van PTSS

Home > Aanbod > Imaginaire exposurebehan…

Over deze module

Imaginaire exposure (IE) is een van de wetenschappelijk stevigst onderbouwde traumagerichte behandelvormen van PTSS en daarom volgens zowel de Multidisciplinaire Richtlijnen (2013) als de Zorgstandaard Psychotrauma en stressor gerelateerde stoornissen (2020) een eerste keus behandeling voor PTSS.

Bij IE stelt de cliënt zich met hulp van zijn behandelaar bloot aan de herinnering aan het trauma en ...

Imaginaire exposure (IE) is een van de wetenschappelijk stevigst onderbouwde traumagerichte behandelvormen van PTSS en daarom volgens zowel de Multidisciplinaire Richtlijnen (2013) als de Zorgstandaard Psychotrauma en stressor gerelateerde stoornissen (2020) een eerste keus behandeling voor PTSS.

Bij IE stelt de cliënt zich met hulp van zijn behandelaar bloot aan de herinnering aan het trauma en aan prikkels die ermee geassocieerd zijn, en kan zodoende zijn of haar angstige verwachtingen toetsen. IE is veilig en effectief bevonden bij zeer veel verschillende doelgroepen en comorbide problematiek.

Onderzoek van het Zorginstituut (2020) wees echter uit dat een minderheid van de cliënt met PTSS nu een van de evidence based traumagerichte behandelingen krijgt. Als het gaat om exposurebehandeling lijken misvattingen over de effectiviteit, en zorgen om de verdraagbaarheid van de behandeling een rol te spelen.

Behandelaren die intensief in deze behandelvorm getraind zijn, blijken veel minder belemmeringen te zien om de behandeling toe te passen: en dat is precies wat deze module beoogt te doen!

Imaginaire exposure en exposure-in-vivo
De eerste 12 uur, verdeeld over 2 online bijeenkomsten, worden de deelnemers opgeleid en getraind in de technieken van imaginaire exposure en exposure-in-vivo. Je vergaart up-to-date kennis over de leertheoretische achtergronden, de rationale, de indicatiestelling, effectiviteit, veiligheid en optimale toepassing van deze behandeling van PTSS. Óók bij mensen met vroegkinderlijk trauma, complexe problematiek en veel comorbiditeit. Je krijgt inzicht in je eigen angsten en opvattingen met betrekking tot IE, zult zelf ondervinden hoe het is om je imaginair bloot te stellen aan een emotioneel beladen herinnering en traint de technieken met een trainingsacteur, waarbij je zult leren hoe je door kunt pakken. Ook leer je eenvoudige technieken om angst te reguleren en exposurebehandeling te kunnen uitvoeren bij complexe problematiek.

Het betreft een blended module: voor aanvang van beide online bijeenkomsten bekijk je op een zelfgekozen moment verschillende videopresentaties en demo’s. Tijdens de online bijeenkomsten wordt vooral intensief geoefend, waarbij tussendoor gelegenheid is voor geven van toelichting en feedback, en het stellen van vragen.

Na de eerste twee bijeenkomsten krijg je de tijd om het geleerde in de praktijk toe te passen. In een supervisiebijeenkomst van 3 uur die een tijdje later staat gepland, worden vervolgens in een klein groepje video-opnames van IE-sessies van de cursisten besproken, en krijgt de cursist feedback en tips, naast gelegenheid om vragen te bespreken met de docent en medecursisten (de indeling voor de subgroepen wordt later gemaakt, maar je kunt bij inschrijving wel een voorkeur aangeven).

Uren.png

Aan het einde van deze cursus ben je in staat exposurebehandeling bij volwassen PTSS-patiënten uit te voeren en je zult de module met een frisse blik op deze behandeling verlaten.

Rooster

Locatie: Online

6 oktober 2023

Middag (13:00 - 17:00)

13 oktober 2023

Middag (13:00 - 17:00)

1 december 2023

Middag (14:00 - 17:00)

8 december 2023

Middag (14:00 - 17:00)

15 december 2023

Middag (14:00 - 17:00)

Inhoud van de module

 • De cursist is bekend met de instrumenten die dienen om PTSS op gestructureerde wijze vast te stellen en het behandeleffect systematisch te evalueren.
 • De cursist is bekend met de Zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen.
 • De cursist heeft up-to-date wetenschappelijke kennis wat betreft veiligheid, effectiviteit, en indicatiestelling van IE en bij (complexe) PTSS.
 • De cursist is bekend met de (leer)theoretische achtergrond en rationale van IE, en kan zowel op grond van classificerende diagnostiek als op grond van de gedragstherapeutische analyses bepalen of inzet van deze CGT interventies passend is.
 • De cursist kan de technieken van IE en exposure in vivo bij PTSS uitvoeren.
 • De cursist kan angst reguleren en dissociatie beïnvloeden tijdens een IE sessie zodanig dat bij de patiënt een optimaal effect bereikt kan worden.

Opmerkingen

Blended module
Het betreft een volledig online, blended module: voor aanvang van beide online bijeenkomsten bekijk je op een zelfgekozen moment verschillende videopresentaties en demo’s. Tijdens de online bijeenkomsten wordt vooral intensief geoefend, waarbij tussendoor gelegenheid is voor geven van toelichting en feedback, en het stellen van vragen.

Review.png

Let op! Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar

Accreditatie

 • VEN | Breed (12pt)
 • NIP-ELP (18pt)
 • VGCT | Nascholing (18pt)
 • NVO / NIP-K&J (15pt)
 • FGzPt (18pt)
 • Leerlijn

  Behandeling

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  15 uur

  Zelfstudie

  12 uur

  Kosten

  € 735,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Psychiater, kinder- en jeugdpsycholoog specialist, NVO Orthopedagoog- Generalist, Cognitief Gedragstherapeut VGCT of tot een van deze registraties in opleiding.

  Doelgroep

  Volwassenen

  Docent

  drs. Manou van den Berg