Herregistratie GZ-psycholoog – scholingsmodule diagnostiek en indicatiestelling

Home > Aanbod > Herregistratie GZ-psycho…

Over deze module

Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register voor GZ-psychologen verplicht. De inschrijving in het BIG-register is vanaf deze datum steeds geldig voor een periode van 5 jaar. Om te voldoen aan de eisen voor herregistratie, moeten GZ-psychologen elke vijf jaar aantonen dat zij functioneren op het niveau van de initiële opleiding. Wie niet ...

Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register voor GZ-psychologen verplicht. De inschrijving in het BIG-register is vanaf deze datum steeds geldig voor een periode van 5 jaar. Om te voldoen aan de eisen voor herregistratie, moeten GZ-psychologen elke vijf jaar aantonen dat zij functioneren op het niveau van de initiële opleiding. Wie niet voldoet aan de werkervaringseis, kan in aanmerking komen voor herregistratie via een toetsingstraject.

RINO Zuid biedt het toetsingstraject en diverse scholingsmodules ter ondersteuning hiervan landelijk aan namens de in VLOGO samenwerkende opleidingsinstellingen.

Het toetsingstraject bestaat uit de volgende vier onderdelen:

 • Kennistoets diagnostiek en indicatiestelling
 • Vaardighedentoets diagnostiek en indicatiestelling
 • Kennistoets behandeling en evaluatie
 • Vaardighedentoets behandeling en evaluatie

Ter ondersteuning van het toetsingstraject biedt RINO Zuid twee online scholingsmodules aan:

 1. “Herregistratie GZ-psycholoog – scholingsmodule diagnostiek en indicatiestelling”
 2. “Herregistratie GZ-psycholoog – scholingsmodule behandeling en evaluatie”

In deze modules wordt jouw kennis opgefrist en word je voorbereid op de toetsing. De modules zijn geen verplichte onderdelen van het herregistratietraject.

Inschrijven voor een module

Op deze pagina meld je je aan voor 1. “Herregistratie GZ-psycholoog – scholingsmodule diagnostiek en indicatiestelling”. Aangezien het om een online module gaat kun je op elk gewenst moment starten met de module.

Voor de toetsing voor diagnostiek en indicatiestelling kies je voor de module “Herregistratie GZ-psycholoog – toetsing diagnostiek en indicatiestelling”.

Alle informatie over de herregistratie voor GZ-psychologen vind je op de website van het BIG-register.

Inhoud van de module

Deze scholingsmodule bestaat uit de volgende onderdelen:

Oordelen en beslissen

 • Psychodiagnostische besluitvorming
 • Diagnostisch proces
 • Diagnostische instrumenten

Neuropsychologische diagnostiek

 • Neuropsychologische diagnostiek algemeen
 • Geheugenfuncties
 • Aandacht en concentratie

Psychodiagnostiek: intelligentie

 • Intelligentie algemeen
 • Het meten van intelligentie

Psychodiagnostiek: Persoonlijkheid

 • Psychodiagnostiek persoonlijkheid algemeen
 • MMPI II

Psychodiagnostiek: ontwikkelingspsychopathologie

 • Ontwikkelingspsychopathologie
 • Reflectie

Een indicatie van de studiebelasting is gemiddeld 12 uur per onderdeel. Je kunt onderdelen naar behoefte intensiever of minder intensief bestuderen.

Klik hier voor meer informatie over het toetsingstraject en een lijst met veel gestelde vragen (FAQ-lijst).

Opmerkingen

Wie slaagt voor alle onderdelen van het toetsingstraject krijgt een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Met het PRC kan, na ontvangst van een oproepbrief van het BIG Register, de aanvraag voor herregistratie ingediend worden. Het PRC mag bij indiening van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.

Combinatie herregistratie GZ & PT
Wil je je zowel voor het beroep gezondheidszorgpsycholoog als het beroep psychotherapeut herregistreren? Vermeld dit dan op het aanmeldformulier

Zelfstudie

144 uur

Kosten

€ 1.050,00

Niveau & Instroomeisen

Iedereen die een geldige inschrijving in het BIG register heeft (gehad) als GZ-psycholoog kan deelnemen aan het Toetsingstraject Herregistratie GZ-psycholoog. Dit houdt in dat er geen sprake is van de volgende maatregelen:

 • Schorsing
 • Gedeeltelijke ontzegging
 • Doorhaling met ontzegging van het recht wederom ingeschreven te worden

Doelgroep

 • Kinderen & jeugd
 • Volwassenen
 • Over deze module

  Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register voor GZ-psychologen verplicht. De inschrijving in het BIG-register is vanaf deze datum steeds geldig voor een periode van 5 jaar. Om te voldoen aan de eisen voor herregistratie, moeten GZ-psychologen elke vijf jaar aantonen dat zij functioneren op het niveau van de initiële opleiding. Wie niet ...

  Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register voor GZ-psychologen verplicht. De inschrijving in het BIG-register is vanaf deze datum steeds geldig voor een periode van 5 jaar. Om te voldoen aan de eisen voor herregistratie, moeten GZ-psychologen elke vijf jaar aantonen dat zij functioneren op het niveau van de initiële opleiding. Wie niet voldoet aan de werkervaringseis, kan in aanmerking komen voor herregistratie via een toetsingstraject.

  RINO Zuid biedt het toetsingstraject en diverse scholingsmodules ter ondersteuning hiervan landelijk aan namens de in VLOGO samenwerkende opleidingsinstellingen.

  Het toetsingstraject bestaat uit de volgende vier onderdelen:

  • Kennistoets diagnostiek en indicatiestelling
  • Vaardighedentoets diagnostiek en indicatiestelling
  • Kennistoets behandeling en evaluatie
  • Vaardighedentoets behandeling en evaluatie

  Ter ondersteuning van het toetsingstraject biedt RINO Zuid twee online scholingsmodules aan:

  1. “Herregistratie GZ-psycholoog – scholingsmodule diagnostiek en indicatiestelling”
  2. “Herregistratie GZ-psycholoog – scholingsmodule behandeling en evaluatie”

  In deze modules wordt jouw kennis opgefrist en word je voorbereid op de toetsing. De modules zijn geen verplichte onderdelen van het herregistratietraject.

  Inschrijven voor een module

  Op deze pagina meld je je aan voor 1. “Herregistratie GZ-psycholoog – scholingsmodule diagnostiek en indicatiestelling”. Aangezien het om een online module gaat kun je op elk gewenst moment starten met de module.

  Voor de toetsing voor diagnostiek en indicatiestelling kies je voor de module “Herregistratie GZ-psycholoog – toetsing diagnostiek en indicatiestelling”.

  Alle informatie over de herregistratie voor GZ-psychologen vind je op de website van het BIG-register.

  Inhoud van de module

  Deze scholingsmodule bestaat uit de volgende onderdelen:

  Oordelen en beslissen

  • Psychodiagnostische besluitvorming
  • Diagnostisch proces
  • Diagnostische instrumenten

  Neuropsychologische diagnostiek

  • Neuropsychologische diagnostiek algemeen
  • Geheugenfuncties
  • Aandacht en concentratie

  Psychodiagnostiek: intelligentie

  • Intelligentie algemeen
  • Het meten van intelligentie

  Psychodiagnostiek: Persoonlijkheid

  • Psychodiagnostiek persoonlijkheid algemeen
  • MMPI II

  Psychodiagnostiek: ontwikkelingspsychopathologie

  • Ontwikkelingspsychopathologie
  • Reflectie

  Een indicatie van de studiebelasting is gemiddeld 12 uur per onderdeel. Je kunt onderdelen naar behoefte intensiever of minder intensief bestuderen.

  Klik hier voor meer informatie over het toetsingstraject en een lijst met veel gestelde vragen (FAQ-lijst).

  Opmerkingen

  Wie slaagt voor alle onderdelen van het toetsingstraject krijgt een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Met het PRC kan, na ontvangst van een oproepbrief van het BIG Register, de aanvraag voor herregistratie ingediend worden. Het PRC mag bij indiening van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.

  Combinatie herregistratie GZ & PT
  Wil je je zowel voor het beroep gezondheidszorgpsycholoog als het beroep psychotherapeut herregistreren? Vermeld dit dan op het aanmeldformulier

  Zelfstudie

  144 uur

  Kosten

  € 1.050,00

  Niveau & Instroomeisen

  Iedereen die een geldige inschrijving in het BIG register heeft (gehad) als GZ-psycholoog kan deelnemen aan het Toetsingstraject Herregistratie GZ-psycholoog. Dit houdt in dat er geen sprake is van de volgende maatregelen:

  • Schorsing
  • Gedeeltelijke ontzegging
  • Doorhaling met ontzegging van het recht wederom ingeschreven te worden

  Doelgroep

 • Kinderen & jeugd
 • Volwassenen