Attachment Based Family Therapy (level 2) - Eindhoven

Home > Aanbod > Attachment Based Family …

Over deze module

Tijdens de tien maanden durende ABFT level 2 – verdiepingsopleiding word je opgeleid tot ABFT hulpverlener. Tijdens de trainingsdagen word je ondersteund en gecoacht terwijl er wordt ingegaan op de uitdagingen en worstelingen waarmee jij als ABFT hulpverlener geconfronteerd kan worden. Aan de hand van videomateriaal en rollenspelen verbreed, verrijk en verdiep je de ABFT-inzichten ...

Tijdens de tien maanden durende ABFT level 2 – verdiepingsopleiding word je opgeleid tot ABFT hulpverlener. Tijdens de trainingsdagen word je ondersteund en gecoacht terwijl er wordt ingegaan op de uitdagingen en worstelingen waarmee jij als ABFT hulpverlener geconfronteerd kan worden. Aan de hand van videomateriaal en rollenspelen verbreed, verrijk en verdiep je de ABFT-inzichten én -vaardigheden die je tijdens ABFT level 1 en in de praktijk hebt opgedaan. Je gaat aan de slag met casuïstiek waardoor je leert hoe je om kan gaan met uitdagende cliënten en situaties. Naast de trainingsdagen word je tijdens online supervisiebijeenkomsten ondersteund in je persoonlijke groei als ABFT hulpverlener. Aan de hand van je eigen video-opnames van ABFT-sessies worden er supervisievragen besproken en beantwoord.

Na afronding van de module ben je in staat om:

  • Het ABFT model toe te passen zoals dit beoogd is door de ABFT ontwikkelaars;
  • Op een ondersteunende manier emoties rondom gehechtheid en de zorgbehoeften in gezinnen bespreekbaar te maken;
  • Gezinsrelaties te versterken als buffer voor de jongere om de ontwikkeling van psychopathologie tegen te gaan.

De verdiepingsopleiding wordt afgesloten met een mondeling examen. Als je tijdens dit examen met videomateriaal kunt aantonen dat je het ABFT model kunt toepassen, zoals dit bedoeld is door de ABFT-ontwikkelaars, ontvang je een door RINO Zuid en ABFT Leuven ondertekend getuigschrift. Daarmee ben je in staat om ABFT uit te oefenen en mag je jezelf ABFT-opgeleide hulpverlener noemen. Bovendien kan je met getuigschrift ervoor kiezen om het internationale ABFT Certificaat te behalen. De ABFT ontwikkelaars kunnen je daarbij helpen.

Diverse locaties

RINO Zuid verzorgd in 2023 een uitvoering in Eindhoven én Zwolle. Klik hier voor meer informatie over de uitvoering in Zwolle.

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

De module bestaat uit:

  • Tien trainingsdagen;
  • Acht online supervisiebijeenkomst van 3 uur met minimaal 4 en maximaal 5 supervisanten;
  • Reken in totaal op 120 voorbereidingsuren gedurende deze opleiding.

Opmerkingen

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Leerlijn

Behandeling

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

120 uur

Kosten

€ 3.895,00

Niveau & Instroomeisen

Je hebt ABFT level 1 aantoonbaar en succesvol afgerond. Daarnaast heb je de ABFT methodiek in de praktijk toegepast. Bij aanmelding ontvangen we graag je CV per e-mail (nascholing@rinozuid.nl). Het is mogelijk dat we je aansluitend daarop uitnodigen voor een (online) gesprek.

Doelgroep

  • Adolescenten
  • Kinderen & jeugd