Affectfobietherapie

Over deze module

De Affectfobietherapie (AFT) is een integratieve behandeling die steeds meer wordt toegepast in de ambulante en semi-ambulante GGZ. AFT valt onder de kortdurende psychodynamische psychotherapieën en is een evidence based behandeling voor patiënten met een depressieve- of angststoornis en voor patiënten met een vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. AFT wordt toegepast in de BGGZ en in de ...

De Affectfobietherapie (AFT) is een integratieve behandeling die steeds meer wordt toegepast in de ambulante en semi-ambulante GGZ. AFT valt onder de kortdurende psychodynamische psychotherapieën en is een evidence based behandeling voor patiënten met een depressieve- of angststoornis en voor patiënten met een vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. AFT wordt toegepast in de BGGZ en in de SGGZ.

In AFT zijn experiëntiële en cognitief gedragstherapeutische technieken geïntegreerd. De basis van AFT is het psychodynamisch model. McCullough, de ontwerper van AFT, vertaalde de tegenstelling tussen de gevoelens en daarmee geassocieerde angst in de gedragstherapeutische term affectfobie. In de psychoanalytische theorie aangeduid als een psychodynamisch conflict. De fobie is in dit geval geen angst voor iets buiten de persoon, zoals ruimtes, tunnels of spinnen, maar (onbewuste) angst voor verlangens en gevoelens in de persoon: een interne fobie.

AFT is gebaseerd op het idee dat veel vormen van psychopathologie geworteld zijn in een angst voor gevoelens. De vermijdende persoonlijkheidsstoornis kan bijvoorbeeld voortkomen uit een affectfobie of angst voor persoonlijk contact of voor intimiteit. AFT richt zich op de onderliggende oorzaak.

De methodiek van AFT wordt gekenmerkt door de hantering van de conflict- en personendriehoek van Malan. De klacht wordt gezien als een manifestatie van een intern conflict tussen een gevoel of verlangen en een remmende angst. Dit conflict brengt de afweer in stelling. Doel van AFT is de afgeweerde gevoelens weer toe te laten en deze te leren hanteren. Daarnaast is AFT erop gericht het vaak negatief gekleurde zelfbeeld en het beeld van de anderen te veranderen. Dit helpt de patiënt open te staan voor eigen gevoelens en die van anderen. 

Rooster

Locatie: Eindhoven

9 maart 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

9 maart 2023

Middag (13:30 - 16:30)

23 maart 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

23 maart 2023

Middag (13:30 - 16:30)

6 april 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

6 april 2023

Middag (13:30 - 16:30)

19 april 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

19 april 2023

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

 • Na afloop van de module ben je vertrouwd met de conflict- en personendriehoek van Malan.
 • Je kunt klachten vertalen in een innerlijk conflict;
 • Je bent in staat afweermechanismes te herkennen en te bewerken;
 • Tevens kun je de methoden van gevoelsbewerking en angstregulering hanteren;
 • Bovendien ben je in staat om de patiënt te helpen bij de herstructurering van het zelfbeeld en het beeld van anderen;
 • Er wordt gewerkt met theoretische inleidingen, DVD demonstraties, literatuurstudie, praktische oefeningen en rollenspellen. De eindtoets bestaat uit een casusbeschrijving met een uitgewerkte conflict- en personendriehoek.

Opmerkingen

Deze module wordt aangeboden in samenwerking met RINO Amsterdam

Affectfobietherapie bij verslavende liefdesrelaties
Verslavende liefdesrelaties komen naar schatting bij 3-6% van de volwassen bevolking voor. Deze liefdesrelaties vertonen vaak een cyclisch proces waarin gelukzalige momenten worden afgewisseld met ogenblikken van obsessieve angst, wantrouwen, onzekerheid en leegte. Hoe kunnen patiënten deze kwetsende cirkelgang doorbreken? Hoe kunnen zij voorkomen dat met een nieuwe partner het oude verhaal wordt herhaald? Affectfobietherapie (AFT) kan daarbij helpen, met drie concrete stappen. Wij illustreren de daarbij passende interventies en therapeutische houding met fragmenten uit de therapie. Meer weten? Lees bijgaand artikel.

Interview Els Groot en Quin van Dam
Els Groot en Quin van Dam nemen je mee in hun kijk op en ervaring met AFT: Affectfobietherapie gaat verder dan alleen inzicht.

Els en Quin.png

Artikel Quin van Dam

Dr. Q.D. van Dam, klinisch psycholoog, psychodynamisch psychotherapeut en supervisor, schreef het artikel: Het kernconflict in de affectfobietherapie. Een routekaart voor de behandeling.

'Aan de hand van klinische illustraties toon ik hoe het psychodynamisch werkmodel van de Affectfobietherapie (AFT) therapeuten helpt om de klinische data uit de intake te ordenen en een behandelplan op te stellen. Met behulp van de conflict- en personendriehoek van Malan brengt de behandelaar in kaart welke intra- en interpersoonlijke kernconflicten bepalend zijn in de problematiek van de patiënt, hoe deze samenhangen met diens geschiedenis en herhaald worden in huidige relaties – ook die met de therapeut. Daarmee biedt het AFT-werkmodel niet alleen een aanvulling op de DSM 5-diagnose, maar ook een heldere route voor de behandeling. De kernconflicten worden besproken met de patiënt, om zo te bepalen of de hypothesen kloppen en de behandeling op koers ligt.'

Lees hier het hele artikel: Het kernconflict in de Affectfobietherapie.

Let op! Er zijn nog 5 plaatsen beschikbaar

Start ook op:

8 september 2023

Accreditatie

 • NIP-ELP (24pt)
 • NVvP (22pt)
 • NVP (In behandeling)
 • FGzPt (24pt)
 • Leerlijn

  Behandeling

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  24 uur

  Zelfstudie

  40 uur

  Kosten

  € 995,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent basispsycholoog, verpleegkundig specialist of (in opleiding tot) GZ-psycholoog, eerstelijnspsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen
 • Docent

  dr. Quin van Dam