Vragen

1Hoe kan ik me aanmelden voor een van de postacademische beroepsopleidingen?

Onder elke afzonderlijke opleiding op deze website kunt u bij het kopje Kosten en aanmelden zien hoe u zich voor deze opleiding moet aanmelden.

2Hoe kan ik een vrijstelling aanvragen voor een module uit een opleiding?

Als u definitief bent toegelaten tot een opleiding is het mogelijk om een vrijstelling aan te vragen. Schrijf hiervoor een brief gericht aan de hoofdopleider en sluit bewijsstukken bij.

Altijd geldt dat de start van de module op basis waarvan vrijstelling wordt aangevraagd, niet langer dan 5 jaar geleden mag zijn geweest op het moment van de aanvraag. En dat de module met goed gevolg moet zijn afgerond.
In het opleidingsreglement dat aan het begin van de opleiding wordt verstrekt, treft u meer gedetailleerde informatie over de vrijstellingsregeling aan.

Eventueel verleende vrijstellingen hebben in geen geval consequenties voor de opleidingsprijs.
Voor de modulair vormgegeven opleiding tot psychotherapeut gelden afwijkende richtlijnen die u hier kunt nalezen.

3Zijn er kosten verbonden aan het inschrijven voor een opleiding?

Aan het inschrijven voor de opleiding tot gz-psycholoog zijn kosten verbonden. Hoe hoog deze precies zijn is na te lezen op de website van de Centrale Aanmelding van het SPON in Nijmegen. 
Aan het inschrijven voor de opleiding tot psychotherapeut zijn kosten verbonden. Het tarief vindt u hier.
Voor de overige beroepsopleidingen kunt u zich kosteloos bij RINO Zuid inschrijven.

4Is het mogelijk een postacademische beroepsopleiding parttime te volgen?

Alle postacademische opleidingen kunnen ook parttime gevolgd worden. U volgt het cursorisch onderwijs dan in het reguliere tempo - bijvoorbeeld voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is dat in twee jaar - maar het praktijkonderwijs wordt over meer jaren gespreid.
Per opleiding geldt wel een minimum aantal praktijkuren per week. Ook moet elke opleiding binnen een bepaald aantal jaren afgerond worden.

De opleiding voor psychotherapeut is modulair vormgegeven, dus bij deze opleiding kunt u ook voor het cursorisch onderwijs uw eigen tempo bepalen.

5Kan ik mijn opleiding in termijnen betalen?

Als u de opleiding voor psychotherapeut volgt, dan betaalt u een vast bedrag aan opleidingskosten per opleidingsjaar en u betaalt per module waaraan u deelneemt.

Alle andere postacademische opleidingen moeten in halfjaarlijkse termijnen bij vooruitbetaling worden voldaan. Bij een tweejarige opleiding ontvangt u 4 facturen en bij een vierjarige opleiding zijn dit 8 facturen. Het cursorisch programma is hierbij leidend, dus ook mensen die de opleiding parttime volgen, betalen in dezelfde termijnen.

6Hoe kom ik in het bezit van de openstaande vacatures voor praktijkopleidingsplaatsen?

Beschikbare vacatures voor praktijkopleidingsplaatsen bij RINO Zuid worden op onze website gepubliceerd. Kijk hiervoor op de vacaturepagina.

7Waar moet ik zijn met een vraag over een ontvangen factuur?

Met vragen over een ontvangen factuur kunt u terecht bij de opleidingsassistent van de opleiding of leergang waarop deze factuur betrekking heeft. Heeft u vragen over een factuur voor een nascholingsmodule, dan kunt u terecht bij onze afdeling nascholing. Op de medewerkerspagina van onze website vindt u alle namen met telefoonnummer en e-mailadres.

8Welke eisen worden er gesteld aan een praktijkopleidingsinstelling voor de postacademische beroepsopleidingen?

Voor elke postacademische beroepsopleiding gelden landelijk vastgestelde eisen voor praktijkopleidingsinstellingen. Klik hier voor de eisen per opleiding.

9Hoe kunnen wij als instelling een opleidingsplaats creëren en toegewezen krijgen voor één van de opleidingen van RINO Zuid?

Op onze website vindt u onder de kop Praktijkinstellingen alle informatie over de procedure voor het aanmelden van praktijkopleidingsplaatsen.

10Welke eisen worden gesteld aan een supervisor voor de postacademische beroepsopleidingen?

Per postacademische beroepsopleiding worden specifieke eisen gesteld aan de kwalificaties van een supervisor. Klik hier voor de eisen per opleiding.

11Op welke wijze kan ik me inschrijven voor een module met open inschrijving?

Inschrijven voor modules met open inschrijving kan door het online invullen van een inschrijfformulier. Dit formulier treft u aan bij de afzonderlijke modules in ons module-overzicht. Na ontvangst van uw inschrijfformulier sturen wij u binnen 2 werkdagen digitaal een bevestiging. U bent vanaf dat moment definitief ingeschreven.

Voor modules die onderdeel zijn van de psychotherapie opleiding, geldt dat opleidingsdeelnemers voorrang krijgen op deelname. Na ontvangst van uw inschrijfformulier plaatsen wij u op de wachtlijst. Definitief bericht over toelating ontvangt u uiterlijk 8 weken voor aanvang van de module.

12Ik heb bericht ontvangen dat ik op de wachtlijst ben geplaatst voor een nascholingsmodule, wat houdt dit precies in?

U wordt op de wachtlijst geplaatst als u zich probeert in te schrijven voor een module waarvoor het maximale aantal deelnemers al is bereikt. Op het moment dat een deelnemer zich terugtrekt, wordt de eerste persoon van de wachtlijst benaderd. Als u uiteindelijk niet geplaatst kunt worden voor een module, moet u zich voor de volgende keer dat deze wordt aangeboden opnieuw aanmelden.

13Kan ik snel zien of een bepaalde module geaccrediteerd is door een beroepsvereniging?

In ons module-overzicht is het niet mogelijk te zoeken op geaccrediteerde cursussen. In de gedetailleerde beschrijving van elke module is na te lezen bij welke beroepsvereniging(en) deze module al geaccrediteerd is of bij welke vereniging(en) deze accreditatie aangevraagd is.

14Wat kost het annuleren van een module?

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel van een door RINO Zuid ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever.

Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de cursus, module of training is de Opdrachtgever aan RINO Zuid € 55,00 administratiekosten verschuldigd.

Bij annulering binnen twee tot zes weken voor aanvang van de cursus, module of training brengen wij 50% van de kosten in rekening.

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus, module of training of tijdens de cursus, module of training is de Opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd.

Indien de Opdrachtgever annuleert kan deze in overleg met RINO Zuid een vervanger voordragen die aan de gestelde toelatingseisen voldoet. Of een vervanger aan de toelatingseisen voldoet, is ter beoordeling van RINO Zuid. De toelatingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website van RINO Zuid bij de betreffende opleidings-/module informatie. Indien de Opdrachtgever annuleert binnen zes weken voor aanvang van de cursus, module of training en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en RINO Zuid hiervan uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de Opdrachtgever aan RINO Zuid € 55,00 administratiekosten verschuldigd.

Indien de Opdrachtgever annuleert binnen zes weken voor aanvang van de cursus, module of training en RINO Zuid kan een vervanger van haar wachtlijst laten deelnemen die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, is de Opdrachtgever aan RINO Zuid € 55,00 administratiekosten verschuldigd.

Uiterlijk 8 weken voor aanvang van een module wordt door RINO Zuid het besluit tot doorgang genomen. Voor doorgang van een module geldt een minimum van 7 deelnemers. Voor de keuze behandelmodules kan een hoger minimum gelden. Enkele keuze behandelmodules maken deel uit van een andere opleiding of van nascholing. Bij onderinschrijving voor een module (minder dan 7 deelnemers) kan RINO Zuid zich genoodzaakt zien de module naar een later tijdstip te verschuiven of te annuleren.

15Ik heb interesse om als docent bij RINO Zuid aan de slag te gaan, hoe maak ik dit kenbaar?

Door de constante uitbreiding van onze opleidingsactiviteiten zijn wij altijd op zoek naar nieuwe docenten. Heeft u interesse om als docent bij ons aan de slag te gaan, neemt dan telefonisch of per e-mail contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. U kunt vragen naar een van de managers.

16Heeft RINO Zuid een digitale leeromgeving?

Jazeker. RINO Zuid heeft een eigen online leeromgeving. Deelnemers, docenten en praktijkopleiders kunnen hier gebruik van maken. Bent u deelnemer, docent of praktijkopleider en heeft u nog geen inloggegevens? Neem dan contact op met een van de opleidingsassistenten.

17Kan ik toegang krijgen tot de digitale leeromgeving?

Alle opleidingsdeelnemers, cursisten, docenten en praktijkopleiders van RINO Zuid hebben exclusief toegang tot onze digitale leeromgeving. Behoort u tot een van deze doelgroepen dan krijgt u automatisch per e-mail uw inloggegevens toegestuurd. Mocht u deze niet ontvangen hebben neem dan contact met ons op.