FWG 75
20 uur per week (of de helft van deze uren, waardoor een duofunctie zou ontstaan)

P-opleidingen
GGzE is op zoek naar een waarnemend P-opleider/praktijkopleider voor de P opleidingen, waartoe de opleidingen tot GZ psycholoog, Klinisch (Neuro) Psycholoog en Psychotherapeut behoren.

In totaal zijn er op dit moment zo’n 70 medewerkers van GGzE in opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, Klinisch (Neuro) Psycholoog of Psychotherapeut.

We werken in onze opleidingstrajecten samen met partners in de gezondheidszorg (zowel GGZ als VVT en VG) in de regio van waaruit elk jaar diverse (GZ-) psychologen in opleiding naar ons gedetacheerd worden, evenals wij naar hen detacheren. GGzE heeft hierin een kartrekkers- en voorbeeldrol.

Wat zijn jouw taken?
Als waarnemend P- opleider ben je verantwoordelijk voor:

  • Het in samenwerking met de P-opleider mede ontwikkelen, vormgeven en realiseren van de genoemde opleidingen, daarbij rekening houdend met de kaders zoals deze gesteld zijn door de hoofdopleiders;
  • Het bevorderen en bewaken van een innovatief opleidings- en onderzoeksklimaat;
  • Het coördineren van organisatorische activiteiten van de opleidingen. Deelname aan de selectie voor toelating tot de verschillende opleidingen;
  • Het aanwijzen van organisatieonderdelen, in nauwe afstemming met collegae en managers, waarbinnen opleidelingen kunnen worden geplaatst t.b.v. hun werkzaamheden en toezien op en mede borgen van een passend leerklimaat binnen deze onderdelen. Hiertoe kun je functionele aanwijzingen geven aan de betrokken werkbegeleiders, supervisoren en managers;
  • Het als praktijkopleider begeleiden van een deel van de opleidelingen en het volgen van hun professionele & persoonlijke ontwikkeling gedurende het opleidingstraject. Het periodiek beoordelen van de voortgang van de opleiding;
  • Contact onderhouden met de verschillende hoofdopleiders en opleidingsmanagers;
  • In deze functie werk je nauw samen met de P-opleider waarbij jullie in goed onderling overleg afstemmen welke (deel)taken door de waarnemend opleider worden uitgevoerd. In deze functie val je hiërarchisch onder de Raad van Bestuur, functioneel werk je nauw samen met de P-opleider en de bedrijfsvoeringsaspecten worden opgepakt samen met de manager O&O.

Wat vragen wij van je?
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste, gepassioneerde en bekwame Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut. Om opleider te mogen zijn dien je minstens 5 jaar werkervaring te hebben opgedaan na het afronden van de opleiding tot Klinisch Psycholoog, bij voorkeur binnen de GGZ. Mocht je geïnteresseerd zijn in deze functie, maar niet volledig voldoen aan deze eis van 5 jaar, is dispensatieaanvraag een optie. We nodigen je dan ook uit te solliciteren.

Naast deze functie werk je minimaal 8 uur als regiebehandelaar binnen GGzE.

Een afgerond promotietraject en lidmaatschap/supervisorschap van een psychotherapievereniging, strekken tot aanbeveling. Je hebt affiniteit met genoemde opleidingen hetgeen onder meer tot uiting komt in een aantoonbare actieve bijdrage in het opleiden van medewerkers bijv. in de vorm van werkbegeleiding of supervisorschap. Je beschikt over kennis van de functiegerelateerde regelgeving, begeleidingstechnieken en proces coördinatie. Je kunt goed prioriteiten stellen, beschikt over innovatief vermogen, je neemt initiatief en je bent creatief in het zoeken naar mogelijkheden. Je erkent het belang van opleiden voor zowel GGzE in het bijzonder als voor de gezondheidszorg in het algemeen en weet dit op een juiste manier, met oog voor verhoudingen en belangen van diverse stakeholders, uit te dragen en te vertegenwoordigen.

Wat kun je van GGzE verwachten?
De functie is ingedeeld in FWG 75 volgens de CAO van de GGZ. Daarnaast kun je rekenen op een mooi pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Waarom GGzE?
GGzE laat mensen groeien. Dat geldt voor cliënten en voor medewerkers. Medewerkers waarderen het werken bij GGzE.

GGzE investeert in innovatie. We zijn voortdurend op zoek naar manieren op de zorg beter en slimmer te maken. Dit doen we samen met medewerkers, cliënten, ervaringsdeskundigen, studenten en bedrijven.

Vragen?
Heb je nog vragen over de functie van waarnemend Opleider/praktijkopleider Gezondheidszorgpsychologie/Klinische (Neuro) psychologie en Psychotherapie? Neem dan contact op met Saskia de Koning (P-opleider) via telefoonnummer 06 83669181.

Solliciteren?
Spreekt de functie je aan? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren via onderstaande link. We ontvangen je reactie graag voor 13 maart 2022. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 21 maart 2020 in de middag. Een eventueel tweede gesprek vindt plaats op dinsdag 22 maart in de middag.

https://www.werkenbijggze.nl/vacaturebeschrijving/waarnemend-p-opleider-praktijkopleider-3211