FWG 65

24-36 uur per week

Voor klinische behandelafdelingen van zorgpad Intensieve Behandeling zoeken wij een Verpleegkundig Specialist, GZ-Psycholoog of een psychiater.

Je gaat werken op afdeling Long Care. Afdeling Long Care is onderdeel van zorgeenheid Intensieve Behandeling (IB) en is gevestigd binnen De Woenselse Poort. De Long Care is een klinische afdeling die 24-uurs zorg en behandeling biedt binnen een beveiligde omgeving aan cliënten met zowel een civielrechtelijk kader (BOPZ) als een strafrechtelijk kader (justitieel).

Bij cliënten die worden opgenomen binnen afdeling Long Care is sprake van een combinatie van meerdere ernstige psychiatrische stoornissen die een langdurig en terugkerend patroon van ernstig ageergedrag vertonen. Bij cliënten kan er sprake zijn van psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen, stoornis in het autismespectrum en/of ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Bij een aantal cliënten is tevens sprake van middelenafhankelijkheid en/of een verstandelijke beperking. Bij deze groep cliënten is sprake van een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis, waarbij voorgaande klinische behandelingen onvoldoende resultaat hebben gehad ten gevolge van het ernstige ageergedrag. De behandeling is gericht op het herstellen van de behandelrelatie tussen cliënt en hulpverlener met als doel terugkeer naar een passende setting binnen de eigen instelling/verwijzende instantie. Binnen de Long Care nemen wij patiënten op die vanuit het hele land verwezen worden omdat ze elders zijn vastgelopen in hun behandeling doordat zij met hun beeld ontwrichtend gedrag vertonen . Wij hebben een intensieve samenwerking met de KIB – afdelingen in Nederland en vanuit hier worden patiënten vaker aan ons doorverwezen. Hulpverleners verwarren de Long Care weleens met een Long stay afdeling, maar hierin zit een duidelijk verschil. Binnen de Long Care bieden wij veelal een laatste behandelmogelijkheid voor een uiterst intensieve patiënt groep

Je wordt in je functie verantwoordelijk voor 1 unit. Een unit bestaat uit 13 bedden. Je geeft je functie vorm in duaal leiderschap met de teamleider. Samen met de teamleider stuur je de unit aan vanuit je behandelverantwoordelijkheid.

Wat zijn jouw taken?
Het op basis van individuele zorgplannen behandelen en begeleiden van cliënten met psychiatrische, psychosociale en/of psychologische problematiek en/of ziektebeelden en het – als (regie)behandelaar voor de behandelzorg, indien aan de orde – regie voeren op de behandelzorg en het (mede) vormgeven en uitvoeren van het behandel- en zorgbeleid. Dit in nauwe samenwerking met de teamleider en psychiater.

Wat vragen wij van je?
Om deze functie succesvol te kunnen vervullen ben jij als Verpleegkundig specialist GGZ opgeleid bij de Opleidingsinstelling GGZ VS (de 3 jarige opleiding) en ben je zowel in het BIG- als in het Verpleegkundig Specialisten Register (art. 14 BIG) opgenomen. Als GZ-Psycholoog ben je gediplomeerd en BIG-geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog. Met jouw kennis en kunde, doorzettingsvermogen en enthousiasme ben je snel inzetbaar binnen ons team. Je bent veerkrachtig, daadkrachtig en hebt een lange adem. Je kijkt kritisch naar je eigen handelen en durft dit bespreekbaar te maken met je collega’s. Je onderschrijft het werken vanuit het relationele model. Je houdt van aanpakken, bent communicatief vaardig en je werkt graag in teamverband. Verder heb je affiniteit met onze cliënten, wil je graag werken in een dynamische omgeving.

Wat kun je van GGzE verwachten?
De functie is ingedeeld in FWG 65 volgens de CAO van de GGZ (bijlage VI). Daarnaast kun je rekenen op een mooi pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Waarom GGzE?
GGzE laat mensen groeien. Dat geldt voor cliënten en voor medewerkers. Medewerkers waarderen het werken bij GGzE.

We zijn een grote speler in de psychiatrie. Dit biedt jou volop mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en persoonlijke groei.

GGzE investeert in innovatie. We zijn voortdurend op zoek naar manieren op de zorg beter en slimmer te maken. Dit doen we samen met medewerkers, cliënten, ervaringsdeskundigen, studenten en bedrijven.

Vragen?
Heb je nog vragen over de functie van Verpleegkundig Specialist GGz/GZ-Psycholoog binnen Long Care? Neem dan contact op met Helga Aarts 06 13175147 (bedrijfskundig manager)

Solliciteren?
Spreekt de functie je aan? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. We ontvangen jouw reactie graag via onze website: https://44714.afasinsite.nl/vacaturebeschrijving/verpleegkundig-specialist-gz-psycholoog-ib-lc-3041

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.