De organisatie / Academic Services
De divisie Academic Services (AS) van University Services biedt op gedreven en betrokken wijze onderwijs-, onderzoek en valorisatieondersteuning. Denk hierbij aan ontwikkeling van onderzoek- en onderwijsbeleid, kwaliteitszorg, en administratieve ondersteuning van opleidingen, Graduate Schools en onderzoeksprogramma’s. Ook biedt Academic Services individuele ondersteuning aan studenten, PhD’s en wetenschappelijke staf. De divisie wordt aangestuurd door de directeur Academic Services en de adjunct directeur Onderwijs, Manager Onderzoek en Chief Impact Officer.

Student Development
De studentenpsychologen zijn ondergebracht bij de afdeling Student Development, onderdeel van de divisie Academic Services. Zij werken universiteitsbreed en onafhankelijk.

De afdeling Student Development houdt zich bezig met de ontwikkeling, begeleiding en problematiek van individuele studenten in elke fase van hun studie. Binnen Student Development zijn verschillende disciplines aanwezig. Naast de studentenpsychologen ook een psychologisch assistent, een Well-Being Officer, verschillende Studentendecanen, Career Services Officers, Career Coaches & Trainers, een medewerker Student Career Services, Dual Career Officers, een coördinator flexstuderen, studentenpastor en medewerkers voor administratieve ondersteuning. De studentenpsychologen werken nauw samen met deze collega’s en met de onderwijscoördinatoren bij de faculteiten. Daarnaast met interne afdelingen op de universiteit en met diverse externe, lokale en landelijke organisaties zoals de gemeente en huisartsen in de regio.

Op dit moment zijn er 3 studentenpsychologen werkzaam op Tilburg University. In verband met de pensionering van een van deze collega’s per juli 2022, zoeken wij een nieuwe collega.

Jouw functie
Het doel van de functie studentenpsycholoog is om studenten preventief en curatief te adviseren en begeleiden, en kortdurende psychologische hulp te bieden die met name gericht is op de psychosociale factoren die gerelateerd aan of van invloed zijn op de studiesituatie. De studentenpsychologen werken volgens (interne) richtlijnen en in lijn met de beroepscode, teneinde een bijdrage te leveren aan de studievoortgang.

Als studentenpsycholoog ligt de focus van de werkzaamheden in eerste instantie op een heldere vraag- of probleemanalyse; het 1e consult met een student is meteen de aanzet tot gerichte interventie, advies, consultatie of doorverwijzing. De studentenpsycholoog biedt voornamelijk kortdurende (gemiddeld 3 - 5 gesprekken) individuele psychologische ondersteuning aan studenten met een aan de studeer- of leefsituatie gerelateerd persoonlijk of psychosociaal probleem dat een directe relatie heeft met het verloop van de studie. Je verwijst studenten door naar externe professionals wanneer meer specialistische of urgente zorg geïndiceerd is. Het houden van individuele spreekuren met studenten, vaak in het Engels, is de hoofdtaak. De studentenpsychologen werken zowel face to face als online.

Tilburg University groeit en steeds meer internationale studenten vinden hun weg naar Tilburg. Dit heeft ook een effect op de dienstverlening van de studentenpsychologen; inmiddels vindt ruim 40% van de spreekuren in het Engels plaats.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een afgeronde universitaire master in de klinische psychologie
 • Je bent geregistreerd als GZ-psycholoog BIG
 • Je hebt aantoonbare werkervaring (minimaal 5 jaar) met (jong) volwassenen, zowel individueel als in groepsverband.
 • Werkervaring als studentenpsycholoog in een onderwijsorganisatie strekt tot aanbeveling.
 • Je bent in ieder geval lid van een (specialistische) beroepsverenging zoals het NIP of VGCT.
 • Je beheerst de Nederlandse èn Engelse taal uitstekend in woord en geschrift. In verband met de toename van de internationale studenten is het een pre dat je ervaring hebt met verschillende culturele achtergronden en/of internationale studenten.
 • Je bent een enthousiaste en gedreven persoon met een goed ontwikkeld analytisch vermogen en inlevingsvermogen, integer en in staat om (direct) zelfstandig te functioneren.
 • Wij zoeken expliciet een teamplayer; iemand die pro-actief en op positieve wijze wil bijdragen aan een verdere professionalisering en inbedding van het team studentenpsychologen in de organisatie.

Ons aanbod
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de periode van in eerste instantie 1 jaar, voor 0,8 fte, met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd bij goed functioneren en blijvende financiële middelen.

De functie wordt ingedeeld in het UFO profiel Studentenpsycholoog niveau 1 of 2, schaal 10 of 11 van de CAO Nederlandse Universiteiten (afhankelijk van behaalde relevante registraties en werkervaring). Het bruto maandsalaris bedraagt bij een fulltime dienstverband maximaal € 4.490,- bruto per maand in schaal 10 en maximaal € 5.230,- bruto per maand in schaal 11. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden. We vinden flexibiliteit, professionele en persoonlijke ontwikkeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om de balans tussen werk en privé optimaal te houden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling.

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten en streven ernaar om inclusief te zijn, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving, die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.

Informatie en sollicitatie
Meer informatie over de vacature kan worden verkregen bij Margreet van Laarhoven, studentenpsycholoog; M.M.P.vanLaarhoven@tilburguniversity.edu.

We nodigen je uit om vóór 15 juni 2022 te solliciteren naar deze functie; dit kan uitsluitend online. Richt je motivatiebrief, vergezeld van een CV aan Hans Gielen, interim afdelingshoofd Student Development. Uiterlijk 20 juni 2022 hoor je of je uitgenodigd wordt voor een gesprek. De 1e gespreksronde vindt plaats op 23 juni 2022. De 2e gespreksronde staat gepland op 27 juni 2022, gelieve met deze data rekening te houden.

Je start idealiter zo snel mogelijk (in overleg) met werken voor Tilburg University.

Algemene informatie over Tilburg University vind je op: www.tilburguniversity.edu . Deze vacature is gelijktijdig intern en extern geplaatst. Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid, gaat onze voorkeur uit naar een interne kandidaat.

Over Tilburg University | University Services

De maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Dat is wat ons drijft. De oprichter van Tilburg University, Martinus Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis voor onze universiteit.

Onder het motto ‘Understanding society’ ontwikkelen onze ruim 1.500 medewerkers kennis, dragen deze over en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen. Op deze manier willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie.

Onze ruim 19.000 studenten van 132 nationaliteiten leiden we op tot Tilburg University shaped professionals: verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving.

De ondersteuning van de universiteit is belegd bij University Services, georganiseerd in zeven Divisies:

 1. Academic Services
 2. Marketing & Communication
 3. Human Resources
 4. Finance & Control
 5. Library & IT Services
 6. Facility Services
 7. Executive Services

Sollicitatiecode
Tilburg University hanteert de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).

Disclaimer
De tekst in deze vacaturetekst is auteursrechtelijk eigendom van Tilburg University. Gebruik, verspreiding en verdere publicatie van de advertentie zonder uitdrukkelijke toestemming van de Tilburg University is niet toegestaan en dit geldt uitdrukkelijk voor gebruik door wervings- en selectiebureaus die niet rechtstreeks namens de Tilburg University optreden. Reacties op werving door niet-contractanten van Tilburg University worden niet in behandeling genomen.