Student Development  
De studentenpsychologen zijn ondergebracht bij de afdeling Student Development, onderdeel van de divisie Academic Services. Zij werken universiteitsbreed en onafhankelijk.  
De afdeling Student Development houdt zich bezig met de ontwikkeling, begeleiding en problematiek van individuele studenten in elke fase van hun studie. Binnen Student Development zijn verschillende disciplines aanwezig. Naast de studentenpsychologen ook een psychologisch assistent, een Well-Being Officer, verschillende Studentendecanen, Career Services Officers, Career Coaches & Trainers, een medewerker Student Career Services, Dual Career Officers, een coördinator flexstuderen, studentenpastor en medewerkers voor administratieve ondersteuning. De studentenpsychologen werken nauw samen met deze collega’s en met de onderwijscoördinatoren bij de faculteiten. Daarnaast met interne afdelingen op de universiteit en met diverse externe, lokale en landelijke organisaties zoals de gemeente en huisartsen in de regio.  

Op dit moment zijn er 3 studentenpsychologen werkzaam op Tilburg University. In verband met aanhoudende drukte zoeken wij een nieuwe collega voor het jaar 2023.  

Jouw functie  
Het doel van de functie studentenpsycholoog is om studenten preventief en curatief te adviseren en begeleiden, en kortdurende psychologische hulp te bieden die met name gericht is op de psychosociale factoren die gerelateerd aan of van invloed zijn op de studiesituatie. De studentenpsychologen werken volgens (interne) richtlijnen en in lijn met de beroepscode, teneinde een bijdrage te leveren aan de studievoortgang.  

Als studentenpsycholoog ligt de focus van de werkzaamheden in eerste instantie op een heldere vraag- of probleemanalyse; het 1e consult met een student is meteen de aanzet tot gerichte interventie, advies, consultatie of doorverwijzing. De studentenpsycholoog biedt voornamelijk kortdurende (gemiddeld 3 - 5 gesprekken) individuele psychologische ondersteuning aan studenten met een aan de studeer- of leefsituatie gerelateerd persoonlijk of psychosociaal probleem dat een directe relatie heeft met het verloop van de studie. Je verwijst studenten door naar externe professionals wanneer meer specialistische of urgente zorg geïndiceerd is. Het houden van individuele spreekuren met studenten, vaak in het Engels, is de hoofdtaak. De studentenpsychologen werken zowel face to face als online.  

Tilburg University groeit en steeds meer internationale studenten vinden hun weg naar Tilburg. Dit heeft ook een effect op de dienstverlening van de studentenpsychologen; inmiddels vindt ruim 40% van de spreekuren in het Engels plaats.  

Jouw kwalificaties

  • Je beschikt over een afgeronde universitaire master in de klinische psychologie  
  • Je bent geregistreerd als GZ-psycholoog BIG  
  • Je hebt aantoonbare werkervaring (minimaal 5 jaar) met (jong) volwassenen, zowel individueel als in groepsverband.  
  • Werkervaring als studentenpsycholoog in een onderwijsorganisatie strekt tot aanbeveling.  
  • Je bent in ieder geval lid van een (specialistische) beroepsverenging zoals het NIP of VGCT.  
  • Je beheerst de Nederlandse èn Engelse taal uitstekend in woord en geschrift. In verband met de toename van de internationale studenten is het een pre dat je ervaring hebt met verschillende culturele achtergronden en/of internationale studenten.  
  • Je bent een enthousiaste en gedreven persoon met een goed ontwikkeld analytisch vermogen en inlevingsvermogen, integer en in staat om (direct) zelfstandig te functioneren.  
  • Wij zoeken expliciet een teamplayer; iemand die pro-actief en op positieve wijze wil bijdragen aan een verdere professionalisering en inbedding van het team studentenpsychologen in de organisatie.  

Jouw talenten 

  • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.   
  • Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving.  

Informatie en sollicitatie  
Meer informatie over de vacature kan worden verkregen bij Margreet van Laarhoven, studentenpsycholoog; M.M.P.vanLaarhoven@tilburguniversity.edu.  

We nodigen je uit om vóór 27 februari 2023 te solliciteren naar deze functie; dit kan uitsluitend online. Richt je motivatiebrief, vergezeld van een CV aan Hans Gielen, interim afdelingshoofd Student Development. 
In deze procedure willen wij direct in gesprek met geschikte kandidaten. Wanneer er een kandidaat is gevonden zal de procedure eerder worden gesloten. 

Je start idealiter zo snel mogelijk (in overleg) met werken voor Tilburg University.  

Algemene informatie over Tilburg University vind je op: www.tilburguniversity.edu. Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid, gaat onze voorkeur uit naar een interne kandidaat.  Klik hier voor meer informatie over deze vacature.