Primaire werkzaamheden liggen op het gebied van psychodiagnostiek, indicatiestelling en behandeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, en hun ouder(s)/verzorger(s), met psychologische problemen als gevolg van lichamelijke ziekten (zoals neurologische aandoeningen, prematuriteit of astma) en deels om kinderen en jongeren met onvoldoende begrepen somatische klachten.
Je wordt ingezet op zowel de polikliniek als op de medische kinderafdelingen van het Maastricht UMC+ (verpleegafdeling, medium care, pediatrische intensive care, neonatale intensive care).
De specifieke taken omvatten het uitvoeren en (terug)rapporteren van intake en psychodiagnostisch onderzoek, het uitvoeren van kortdurende (cognitief-gedragsmatige, hypnotherapeutische en/of EMDR) behandelingen en het deelnemen aan multidisciplinaire overlegvormen, indicatiestelling en verwijzing. Er wordt veelvuldig samengewerkt met kinderpsychiaters ,kinderartsen, kinderneurologen, (gespecialiseerd) verpleegkundigen en paramedici (fysiotherapeuten, logopedisten, medisch maatschappelijk werkers en pedagogisch team). Daarnaast lever je een bijdrage aan onderwijs aan studenten Psychologie en geneeskunde, arts-assistenten in opleiding tot kinderarts en verpleegkundigen in opleiding tot kinderverpleegkundige.

Wat vragen wij van jou?
Doctoraal examen in de psychologie of geestelijke gezondheidskunde. Gegeven de aard van de problematiek die deels is bepaald door medisch problematiek en deels door psychiatrische stoornissen, bestaat er een voorkeur voor psychologen met kennis en ervaring op deze gebieden, zoals kan blijken uit een afstudeertraject en/of stage-ervaring.

 • Postdoctorale ervaring in het werken met patiënten met tinnitus, psychosomatische stoornissen, dementie en/of angst- en stemmingsstoornissen strekt tot aanbeveling;
 • Kennis van en ervaring met de principes van cognitieve gedragstherapie strekt tot aanbeveling;
 • Bereidheid tot het leveren van actieve bijdragen aan zorgontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van neurocognitieve stoornissen en hersenstoornissen; ervaring op dit gebied strekt tot aanbeveling;
 • Een goede mondeling en schriftelijk communicatievaardigheid;
 • Vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken;
 • In bezit van een LOGO-verklaring.

Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Hoe ziet je werkomgeving er uit?
Het Hersen+Zenuw Centrum (HZC) is een samenwerkingsverband van tien specialismen binnen het MUMC+ waarbij de zorginhoudelijke en bedrijfsmatige aanpak gezamenlijk wordt afgestemd en uitgevoerd. Wij behandelen aandoeningen die vaak bestaan uit meerdere soorten klachten. Doordat de klachten worden onderzocht door specialisten uit verschillende medische vakgebieden kunnen wij sneller en doelmatiger behandelen. Zo kunnen we aan elke patiënt altijd direct de best mogelijke zorg leveren.
In het HZC werken specialisten van de volgende medische vakgebieden samen: Neurologie, Neurochirurgie, Psychiatrie, Medische Psychologie, Revalidatie, Klinische Neurofysiologie, KNO, Audiologie en Pijngeneeskunde.
De afdeling Medische Psychologie richt zich op de medisch-psychologische zorg voor lichamelijk zieke patiënten, psychiatrische patiënten en patiënten met hersenletsel en hersenaandoeningen.
Samen met de afdeling Psychiatrie geeft de afdeling ook invulling aan de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) binnen een klinische setting (beddenafdeling, dagbehandeling) en een poliklinische setting.

De afdeling neemt deel aan het onderwijs van medische studenten en biedt opleidingsplekken aan arts-assistenten in opleiding tot psychiater, opleidingsplekken aan psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en stageplekken aan studenten Psychologie.

Arbeidsovereenkomst
Het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding voor gemiddeld 36 uur per week conform artikel 2.4.4 Cao umc.

Wat bieden wij?
De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
Wij bieden je:

 • Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
 • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
 • Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
 • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en sportabonnement;
 • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 4.615,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling, conform schaal A10 van de Cao umc.

Heb je nog vragen?
Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met Team Recruitment. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: recruitment@mumc.nl
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl.

Een screening en/of online assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.