Leer Arbeids Overeenkomst 27 uur per week, indien gewenst aan te vullen met 5 of 9 uur als GZ psycholoog)

Het opleidingstraject wordt samengesteld aan de hand van de leerbehoefte en de mogelijkheden binnen en buiten GGzE. Een brede opleiding met klinische en ambulante, reguliere en forensische praktijkervaring wordt nagestreefd. Daarnaast is specialisatie mogelijk door het maken van keuzes met betrekking tot doelgroep of problematiek.

Na het behalen van het getuigschrift is inschrijving als specialist in het BIG-register èn inschrijving in het BIG-register Psychotherapie mogelijk.

Het wetenschappelijk onderzoek dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande onderzoekslijnen binnen GGzE.

De functie eisen zijn

  • BIG-registratie gezondheidszorgpsycholoog
  • bovengemiddeld functioneren als gezondheidszorgpsycholoog
  • wetenschappelijke attitude en belangstelling voor innovatie
  • interesse voor diagnostiek en behandeling van complexe problematiek in complexe settings
  • grote vaardigheden in schriftelijke en mondelinge communicatie

Geselecteerde kandidaten zullen worden voorgedragen aan de hoofdopleider van de Klinische Psychologie opleiding bij RINO zuid: Prof. Ger Keijsers.

Na instemming van de hoofdopleider zal een leer/arbeidsovereenkomst binnen de CAO GGZ worden aangegaan. Cursorisch onderwijs, werkbegeleiding, supervisie en leertherapie zijn voor rekening van de werkgever. Inschaling vindt plaats in FWG-schaal 65. Daarnaast een eigen budget voor aanschaf literatuur, congresbezoek en eventuele andere extra’s in overleg met de praktijkopleider.

Voorafgaande aan de start van de opleiding bestaat de mogelijkheid om als GZ-psycholoog bij GGzE te komen werken om zo de organisatie al te leren kennen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Psychologie Opleider van GGzE, Jenneke van der Plas, of met het opleidingssecretariaat, Gonny Wernaart. Beiden te bereiken onder telefoonnummer 0402613713.

De gesprekken vinden plaats op woensdag 19 mei a.s. in de ochtend en zullen gevoerd worden met twee commissies van klinisch psychologen, managers en wetenschappelijk onderzoekers.

Solliciteren kan tot en met 9 mei: onderstaand de link naar de vacature: https://www.werkenbijggze.nl/vacaturebeschrijving/praktijkopleidingsplaats-kp-v-o-2714