31 - 35 uur per week, baangarantie

De opleiding
De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog is een vierjarige opleiding die GGZ Oost Brabant zo ingericht heeft dat het mogelijk is om tijdens je opleiding een persoonlijk profiel als klinisch psycholoog op te bouwen. Vanuit de helder gestructureerde opleidingsroute doe je werkervaring op onder begeleiding van onze gekwalificeerde supervisoren en praktijkopleiders. Het cursorisch deel van de opleiding volg je bij RINO Zuid te Eindhoven.

De praktijkopleiding bestaat uit een tweejarig deel bij het Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie, gevolgd door twee eenjarige trajecten bij (hoog)specialistische afdelingen naar eigen keuze. De eenjarige trajecten in het derde en vierde opleidingsjaar zijn gericht op het ontwikkelen van een persoonlijk profiel als klinisch psycholoog. Dat kan door specifieke, gespecialiseerde afdelingen uit te kiezen en daar ervaring op te doen met diagnostiek en psychotherapie van uiteenlopende psychopathologie en setting. Voor een uitgebreid overzicht van de verschillende afdelingen binnen GGZ Oost Brabant verwijzen we je naar de website.

Wetenschappelijk onderzoek en management vormen twee andere pijlers binnen de KP-opleiding. Het wetenschappelijk onderzoek binnen de KP-opleiding sluit aan bij de bestaande onderzoekslijnen binnen GGZ Oost Brabant, waaronder: Persoonlijkheidsstoornissen & Trauma, internaliserende problematiek Kind & Jeugd, Hersenletsel & Neuropsychiatrie, LVB-Psychiatrie, Eetstoornissen en EDIT (Early Detection & Intervention). Binnen de diverse onderzoekslijnen wordt o.a. onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden van EMDR en schematherapie bij diverse doelgroepen met ernstige psychiatrische problematiek. Er is ruime ervaring met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en er werken binnen de organisatie meerdere scientist practitioners die gepromoveerd zijn.

De management opdracht kan uitgevoerd worden binnen verschillende lopende innovatieve en/of implementatie projecten. Het kan ook een management opdracht naar eigen keuze zijn als deze in dienst staat van GGZ Oost Brabant.

Opleidingsroute
Per maart/september 2022 start je de opleidingsroute bij het Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie. Wij hebben een bovenregionale functie en bieden hoogspecialistische diagnostiek en behandeling aan mensen met een psychiatrische aandoening in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking en vaak een lagere emotionele ontwikkeling. Daarnaast bieden we consultatie aan partners in de keten. Het behandelaanbod is breed: poliklinisch, in deeltijd en klinisch, waarbij het geven van (psycho)therapie ook zeker tot de mogelijkheden behoort. Het behandelteam is bevlogen en ambitieus.

Binnen LVB-P zijn er veel mogelijkheden voor innovatieve projecten binnen de zorg en het participeren in wetenschappelijk onderzoek. We hebben een eigen onderzoekslijn waarvan de hoofdlijn bestaat uit persoonlijkheidsproblematiek en –functioneren bij de LVB-P doelgroep, waarbij we kijken naar mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling. Op dit moment lopen er interventiestudies naar traumabehandeling en een studie naar het gebruik van de SWAP in het diagnostisch proces.

Voor het derde en vierde jaar van de opleiding wordt in gezamenlijk overleg met de praktijkopleider bepaald welke specialistische vervolgtrajecten het meest geschikt zijn. Dit kan binnen een van de (hoog)specialistische centra: Hersenletsel & Neuropsychiatrie, Eetstoornissen of Autisme. Ook de langdurige GGZ, FACT, High & Intensive Care en het TOP-GGZ Depressie Expertise Centrum Jeugd behoren tot de mogelijkheden.

"De diverse mogelijkheden om bijvoorbeeld te participeren in wetenschappelijk onderzoek en projecten voor zorginhoudelijke ontwikkeling bieden mij de kans om, naast behandeling en diagnostiek, ook deze andere aspecten van werken in de zorg te ontdekken. "

Esmay – GZ-psycholoog in opleiding tot specialist

Jouw instelling
Jij bent een ambitieuze GZ-psycholoog, en eventueel Psychotherapeut, met lef en een open vizier. Daarmee draag jij bij aan onze ambitie om dé netwerkspeler te worden die gaat voor de mentaal gezondste regio in 2025. Je levert geestelijke gezondheidszorg van hoge kwaliteit, hebt uitmuntende sociale vaardigheden en een professionele attitude. Je beschikt over ruime ervaring met multidisciplinair werken binnen de geestelijke gezondheidszorg en potentie tot focaal en doelgericht evidence based werken vanuit een goede samenwerkingsrelatie. Daarnaast ben je sterk in zelfstandig werken, heb je een flexibele instelling en ben je stressbestendig. Je beschikt over de capaciteiten om een bijdrage te leveren aan kennisoverdracht, innovatie en verandering in zorgaanbod.

Vanzelfsprekend ben je in het bezit van een afgeronde opleiding tot GZ-psycholoog, eventueel aangevuld met de opleiding tot Psychotherapeut, en beschik je over de benodigde registraties. Je hebt affiniteit en/of ervaring met de doelgroep LVB-Psychiatrie en aantoonbare affiniteit met wetenschappelijk onderzoek en management. Daarnaast beschik je over een rijbewijs en een auto.

Ons aanbod
Inschaling is afhankelijk van vooropleiding en ervaring in de huidige functie. Wij bieden je een opleidingsovereenkomst als aanvulling op je arbeidsovereenkomst. Deze geldt voor bepaalde tijd voor de duur van de opleiding met een baangarantie. Bij diplomering en goed functioneren volgt een aanstelling met bijbehorende salariëring op het functieniveau van klinisch psycholoog A (FWG 75), tenzij je de smalle functie op niveau van klinisch psycholoog B (FWG 70) wilt uitoefenen.

Bij een aanstelling van 35 uur is 13 uur opleidingstijd en 22 uur voor behandeling en diagnostiek (waarvan 80% productief). De kosten van het cursorisch onderwijs van de RINO en supervisies worden vergoed. Daarnaast beschik je over een budget voor een (internationaal) congres bezoek.

Enthousiast geworden?

Neem voor meer informatie contact op met:

Reageren op deze vacature kan tot en met zondag 15 augustus. De selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 26 augustus in de middag.

De vacature wordt gelijktijdig open gesteld voor interne en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten een voorrangspositie.

Vervolg sollicitatieprocedure
Na de selectie door de sollicitatiecommissie wordt de gekozen kandidaat door de P-opleider voorgedragen bij RINO Zuid, die beslist over de toelating tot de opleiding.

RINO Zuid plant een toelatingsgesprek met de geselecteerde kandidaat. In dit gesprek wordt gevraagd om een korte presentatie te houden over een mogelijk onderzoeksvoorstel c.q. een managementvoorstel naar eigen keuze.

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

GGZ Oost Brabant. Dat is de juiste instelling!
Wij zijn voortdurend in ontwikkeling en op weg naar een slagvaardige marktgerichte organisatie waarin onze zorgexperts en de kwaliteit van zorg centraal staan. Dit doen we vanuit onze kernwaarden: bouwen, verbinden, lef en een open vizier. Wij richten ons op het bieden van hoogwaardige behandeling en begeleiding aan mensen met complexe psychische en psychiatrische problemen. Wij willen ons onderscheiden in patiëntveiligheid en herstel ondersteunende zorg, zowel naar objectieve maatstaven als in de beleving van de cliënt.

Kijk voor meer informatie op: http://werkenbij.ggzoostbrabant.nl