Formeel: 32 uur, ingaande op 1 januari 2024, FWG 65.

Praktijkopleider: Prof. Dr. A.P. Aldenkamp, klinisch neuropsycholoog.

Werksituatie:

Kempenhaeghe is het expertisecentrum op het gebied van epilepsie, slaapgeneeskunde en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. De zorgvragen van onze patiënten zijn complex en divers. Met behulp van hoogwaardige, diagnostische methoden en via persoonlijke aandacht zetten wij ons in om de patiënten te helpen. Maatwerk en multidisciplinair werken zijn daarbij uitgangspunten. Verspreid over de locaties telt Kempenhaeghe ongeveer 1300 medewerkers en 500 bedden.

De locatie Heeze kent twee werkeenheden: ‘Centrum voor Epilepsiewoonzorg’ en ‘Diagnostiek en Behandeling’, de ziekenhuissector. Er zijn drie hoofdlocaties waar gewerkt wordt: Heeze, Breda en Maastricht.

Dienst Medische Psychologie:

De Dienst Medische Psychologie draagt zorg voor psychologische diagnostiek, psychologische behandeling en expertise-ontwikkeling voor alle centra binnen Kempenhaeghe. Het accent ligt op het vakgebied van de neuropsychologie.

Per jaar worden circa 1800 patiënten gezien voor diagnostiek en 2500 patiënten voor begeleiding en behandeling.

Opleiding is een belangrijke taak voor de dienst. Er zijn daarom altijd 4 – 6 stagiaires psychologie, 2 – 3 opleidingsplaatsen tot GZ-psycholoog en met de huidige vacature 3 opleidingsplaatsen tot Klinisch Neuropsycholoog.

Opleidingsinformatie en takenpakket

De specialistische opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog omvat een periode van vier jaar (start in januari 2022). Het cursorisch deel wordt gevolgd bij de RINOgroep Utrecht en het praktijkgedeelte bij Kempenhaeghe. De werkzaamheden bestaan uit klinisch neuropsychologische diagnostiek, begeleiding en behandeling van individuele patiënten en/ hun systeem. Het referentiekader bij behandeling is neurocognitief, gedragstherapeutisch en systeemtheoretisch. Voorts verricht je in het kader van de opleiding patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek en bekwaam je je in management van professionals via specifieke managementopdrachten.

Samenwerkingsverband.

De opleiding vindt vanuit Kempenhaeghe plaats in een samenwerkingsverband ‘West Brabant/Zeeland’ in samenwerking met het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes en Vlissingen en de ouderenzorg Zeeland (SVRZ). Dit biedt kansen om ook de bredere neurologie en met name Korsakov en dementiebeelden in de opleiding in te bouwen.

Supervisie en werkbegeleiding:

De functionaris ontvangt werkbegeleiding van daartoe gekwalificeerde medewerkers van Kempenhaeghe, namelijk één van de drie geregistreerde Klinisch Neuropsychologen of een klinisch psycholoog/psychotherapeut (VCGT supervisor). Ook neemt functionaris deel aan de intervisiebijeenkomsten en krijgt externe supervisie.

Functie-eisen:

  • U bent afgestudeerd psycholoog en BIG-geregistreerd GZ-psycholoog.
  • U heeft enkele jaren werkervaring als GZ-psycholoog.
  • U heeft interesse en enthousiasme voor het volgen van de opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog.
  • U heeft kennis en ervaring met het werken in de somatische gezondheidszorg.
  • U bent gedreven, enthousiast en een groepsspeler.
  • U kunt goed overzicht houden en bent sterk in verslaglegging en presentatie.
  • U heeft kennis en ervaring op vlak van wetenschappelijk onderzoek.
  • U heeft aantoonbare interesse voor zowel de kinder- en jeugdkant als de volwassenkant van het werk.

Arbeidsvoorwaarden:

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO –Ziekenhuizen en de leer -arbeidsovereenkomst wordt vastgesteld door P&O in overleg met leidinggevende.

Het opleidingscontract is een tijdelijk dienstverband voor de duur van 4 jaar.

Informatie:

Informatie over de vacature is verkrijgbaar bij de heer Prof. Dr. A.P. Aldenkamp, praktijkopleider en mevrouw Dr. D. IJff, medisch manager a.i. onder telefoonnummer: 040-2279233/234.

Sollicitatie:

U kunt via bijgaande link solliciteren tot 12 juli a.s. Graag hierbij uw motivatiebrief toevoegen vergezeld met uw curriculum vitae en richten aan Prof. Dr. A.P. Aldenkamp (e-mail: aldenkampb@kempenhaeghe.nl).

Tussen 15.00 en 17.00 uur op dinsdag 18 juli a.s. vinden de sollicitatiegesprekken plaats. Na de sollicitatieprocedure zal de kandidaat worden voorgedragen aan de hoofdopleider van de opleiding klinische neuropsychologie 2024.

Heeft u nog vragen, bel of app me dan gerust!
Chantal Simar, recruiter

M. 06-51142379
E. simarc@kempenhaeghe.nl

Bereikbaarheid: 15 min. vanaf Weert, dus ook goed bereikbaar vanuit Limburg.

Locatie: Heeze