Wij bieden twee driejarige opleidingsplaatsen aan tot PSYCHOTHERAPEUT Volwassenen & Ouderen, locaties Sittard-Geleen en Parkstad. Deze opleidingen starten in januari 2024 bij RINO Zuid.

Jouw nieuwe baan

Je gaat vanaf januari 2024 de opleiding tot psychotherapeut volgen, een driejarige opleiding als vervolg op de GZ-opleiding. Gedurende je opleiding werk je met meerdere doelgroepen en over verschillende leeftijden om ruime ervaring op te doen binnen Zuyderland GGz.

Zuyderland GGz verkeert momenteel in een transitiefase waarin de ambulante GGz de beweging maakt naar regioteams waarbij de zorg zich steeds meer centreert rond en richt op herstelgerichte behandeling in samenwerking met onder meer huisartsen en het sociaal domein. Herstelgerichte zorg en werken in multidisciplinair teamverband en waar mogelijk zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de cliënt, biedt uitdagende kansen om jezelf te ontwikkelen tot een stevige en creatieve professional.

Binnen Zuyderland leiden we samen en zo veel mogelijk op maat op. Dat betekent dat je in nauwe afstemming met je praktijkopleider een opleidingstraject vormgeeft dat ook recht doet aan jouw specifieke wensen en ambities. Je bent gedurende de praktijkopleiding in meerdere multidisciplinair samengestelde teams werkzaam. Je kunt ervaring opdoen met complexe problematiek op het gebied van onder meer angst, stemming, persoonlijkheid, somatische klachten en ernstige psychiatrische aandoeningen, waarbij de insteek is dat je hierbij alle leeftijden kunt tegenkomen. Ook wordt gewerkt vanuit verschillende psychotherapeutische referentiekaders. Hierdoor kun je een brede en specialistische ervaring opdoen en je ontwikkelen tot een psychotherapeut die interventies gericht op diverse domeinen kan integreren tot een state of the art behandeling voor complexe problematiek. Het behandelaanbod betreft individuele, systeem- en/of groepsbehandelingen die ambulant, in deeltijd of klinisch plaats kunnen vinden. Onze ervaren klinisch psychologen en psychotherapeuten vinden het vanzelfsprekend om je psychotherapeutische kennis en competenties krachtig te helpen ontwikkelen.

Je bent na voltooiing van de opleiding in staat zelfstandig te werken in alle sectoren van de (geestelijke) gezondheidszorg. Je treedt op als behandelaar van psychische klachten en stoornissen, van psychische problemen bij lichamelijke ziekten en bij problemen in de persoonlijke levenssfeer. Als psychotherapeut geef je psychotherapeutische behandelingen bij uiteenlopende en complexe psychische klachten. Dit zijn vaak klachten die hun oorsprong vinden in de persoonlijkheid van cliënten. Om die reden is vaak een langdurige behandeling nodig, die naast klachtgericht vaak ook persoonsgericht zal zijn.

Voor verdere informatie m.b.t. de opleiding zie www.rinozuid.nl

Wat neem je mee?

 • Je hebt een BIG-registratie als GZ-psycholoog.
 • Ervaring in en affiniteit met het behandelen van mensen van diverse leeftijden (in ieder geval volwassenen, ouderen en adolescenten) met complexe problematiek.
 • Affiniteit met een breed palet van psychische stoornissen.
 • Je bent leergierig, ambitieus, ondernemend en beschikt over veel doorzettingsvermogen en zelfreflectief vermogen.
 • Je bent in staat constructief om te gaan met feedback die gericht is op jouw professionele ontwikkeling.
 • Je bent daadkrachtig, flexibel en hebt visie op psychotherapeutische zorg en de context waarbinnen die geleverd kan worden.

Wat krijg je ervoor terug?

 • Een leerarbeidsovereenkomst, gekoppeld aan de opleidingsovereenkomst, voor de duur van de opleiding (3 jaar). Hierin zijn onder meer afspraken t.a.v. de opleiding vastgelegd.
 • Uitstekende vergoeding van de opleidingskosten.
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO GGz.
 • De salariëring is overeenkomstig functiegroep FWG 65.
 • De arbeidsduur is voor de praktijkuren tussen 24 en 32 uur per week (contractueel komt het cursorisch onderwijs hier bovenop).
 • De werkdagen zijn nader overeen te komen.

Wat bieden wij jou nog meer?

 • Reiskostenvergoeding en een goede pensioenverzekering (PFZW).
 • Een voordelige arbeidsongeschiktheidsverzekering (Allianz).
 • Naar keuze deelname aan de personeelsvereniging met kortingen op concerten, vakanties en interessante workshops/cursussen.
 • Initiatieven voor Zuyderland medewerkers zoals stoelmassages, loopbaanadvies en andere leuke activiteiten.

Welkom in het team

Binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGz) van Zuyderland Medisch Centrum werken multidisciplinaire teams samen om de beste zorg te leveren aan mensen in alle leeftijdsgroepen die te maken hebben met psychische klachten en aandoeningen. Onze teams bieden zorg op verschillende locaties van Zuyderland zowel in de Westelijke Mijnstreek als in Parkstad en ook bij patiënten thuis. We zijn een relatief kleinschalige ggz-instelling met een breed scala aan behandelmogelijkheden door meerdere disciplines. Dat maakt dat we veel kunnen, elkaar kennen en elkaar laagdrempelig kunnen benaderen. We zijn betrokken en deskundige professionals, betrokken naar elkaar toe en naar de patiënt en zijn systeem. We staan voor een veilig klimaat voor personeel, patiënt en diens systeem. Verder is Zuyderland uniek: ziekenhuispsychiatrie en regionale GGz komen samen in één organisatie waarbij enerzijds de positie in het ziekenhuis en de samenwerking met andere specialismen kansen tot innovatie biedt en anderzijds dit ook mogelijk is binnen de regio in processen met ketenpartners. Zuyderland is ook een WVGGz aangemerkte accommodatie, met als kern een innovatief en sterk functionerend Bureau Geneesheer Directeur.

Enkele kengetallen voor Zuyderland GGz:

 • 4933 patiënten in zorg waarvan ca. 700 jonger dan 18 jaar
 • 450 medewerkers
 • 69 bedden kliniek
 • Ca. 24.000 verblijfsdagen kliniek

‘Met een verfrissendeblik en aandachtvoor anderen staan wij samenvoor de beste zorg in de regio.’

Meer weten?

Wil je meer informatie of heb je nog enkele vragen? Neem dan gerust contact op met Sjoerd Salet, (klinisch psycholoog/ P-opleider) via 088-4597837 of bij Sonny Burm, (afdelingshoofd) via 06-20770926.

Na de sollicitatieprocedure binnen Zuyderland volgt nog een toelatingsprocedure bij RINO Zuid.

Een referentiecheck en screening kunnen onderdeel zijn van de procedure. Voor alle functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd.

Voorrangskandidaten krijgen, bij gelijke geschiktheid, voorrang op interne en externe kandidaten.

Solliciteren?

Belangstelling voor deze functie kun je kenbaar maken middels het invullen van het digitale sollicitatieformulier https://www.werkenbijzuyderland.nl/vacature/2737/twee-gz-psychologen-in-opleiding-tot-psychotherapeut-volwassenen-ouderen