Opleidingsplaats GZ-psycholoog (adolescenten en volwassenen)

Psychologiepraktijk Leonardus Helmond : jan 2024 t/m dec 2025

Functieomschrijving

De opleiding tot GZ-psycholoog is een tweejarige fulltime opleiding, waarbij gedurende 32 uur per week praktijkervaring opgedaan wordt, waarvan 8 uur gereserveerd is voor studietijd (verdieping, supervisie, werkbegeleiding en werkbezoeken). Daarnaast wordt de lestijd voor het cursorisch onderwijs bij RINO Zuid (gemiddeld 5 uur per week) als werktijd gezien

Het betreft een betaalde praktijkopleidingsplaats waarvoor een leer/arbeidsovereenkomst gesloten wordt voor de duur van twee jaar. Werkervaring wordt opgedaan volgens een opleidingswerkplan onder gekwalificeerde supervisie en werkbegeleiding.

Gedurende de GZ-opleiding zul je de eerste 6 maanden werken op de afdeling Kind en Jeugd Boxmeer bij GGZ Oost Brabant, een multidisciplinaire setting binnen de SGGZ. Daarna werk je 18 maanden binnen de vrijgevestigde Psychologiepraktijk Leonardus op de afdeling adolescenten en volwassenen, een monodisciplinaire setting binnen de Basis GGZ.

Waar ga je werken?

De eerste 6 maanden: Kind en Jeugd Boxmeer (adolescenten 18-23 jaar) bij GGZ Oost Brabant

De zorggroep richt zich op jeugdigen tussen de 0 en 23 jaar met complexe problematiek. Organisatorisch kent deze zorggroep een multidisciplinair team. Er wordt gewerkt op basis van zorgpaden die gebaseerd zijn op de zorgstandaarden en je verricht werkzaamheden in alle zorgpaden. Je werkzaamheden zullen bestaan uit intakes, psychodiagnostiek, e-mental health, individuele behandelingen en mogelijk groepstherapieën vanuit verschillende methodieken. Innovatie van de zorg in al zijn facetten wordt breed gedragen binnen de zorggroep Kind & Jeugd. Het TOP-GGZ Depressie Expertise Centrum Jeugd is daar een voorbeeld van. Er is een afdeling wetenschappelijk onderzoek die zich richt op preventie van depressieve stoornissen, suïcide, verbetering van de zorg en effectiviteit van de behandeling van depressies.

De volgende 18 maanden: Psychologiepraktijk Leonardus, vrijgevestigde praktijk voor Generalistische Basis GGZ

Binnen onze praktijk bieden we afgebakende behandel- en diagnostiektrajecten voor alle leeftijdsgroepen.

Psychodiagnostiek: er wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide verzameling wetenschappelijk gevalideerde testen en vragenlijsten t.b.v. een brede diversiteit aan problematieken en klinische stoornissen, op alle ontwikkelingsgebieden.

Behandeling: problematiek die behandeld wordt binnen de Basis GGZ betreft klachten op een beperkt aantal leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek, en/of beperkte ontwikkelingsachterstand, en/of een beperking en/of gedragsproblematiek in combinatie met de behoefte aan ondersteuning vanuit de ouders ten gevolge van opgroei- en opvoedspanning of beperkte leerbaarheid. Veelal is er sprake van enkelvoudige problematiek.

Binnen de behandelingen wordt gebruik gemaakt van interventies uit wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden zoals Cognitieve gedragstherapie, Kortdurende oplossingsgerichte therapie en EMDR alsmede generalistische interventies vanuit de Positieve psychologie zoals ACT en Mindfulness. Ondersteunende behandelvormen zoals Virtual Reality, E-health en Kijkvorm kunnen hierbij ingezet worden.

Tijdens het opleidingstraject werk je binnen ons team van zes GZ psychologen, drie Basis psychologen en één GZ psycholoog i.o. Werkzaamheden zullen bestaan uit het doen van intakes, diagnostiek, het opstellen van behandelplannen, individuele en systeemgerichte behandelingen en schrijven van psychologische rapportages. Behandelhouding binnen de Basis GGZ wordt gekenmerkt door een generalistische cliëntgerichte en oplossingsgerichte houding, veelal monodisciplinair, waarbij concrete interventies gericht zijn op herstel en versterking van de eigen kracht en zelfregie van de cliënt en/of het cliëntsysteem. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de kwaliteitsstandaarden.

Vereisten om in aanmerking te komen voor de opleidingsplaats

Je beschikt over:

  • Een afgeronde master psychologie
  • Ervaring met psychodiagnostiek en een basisaantekening psychodiagnostiek
  • Zelfstandigheid, een flexibele instelling en stressbestendigheid.
  • Aantoonbare uitmuntende sociale vaardigheden en competenties tot focaal en doelgericht Evidence based werken vanuit een goede samenwerkingsrelatie met anderen.
  • Aantoonbare professionele attitude en bij voorkeur ervaring met werken binnen monodisciplinaire setting binnen de Generalistische Basis GGZ.
  • Capaciteiten om een bijdrage te leveren aan kennisoverdracht, innovatie en veranderingen in zorgaanbod.
  • Een LOGO verklaring
  • Aantoonbare ervaring met de doelgroep adolescenten en volwassenen
  • Rijbewijs en de beschikking over vervoer

Na de selectie door de sollicitatiecommissie word je voorgedragen bij RINO Zuid, die beslist over de toelating voor de opleiding.

De vacature wordt gelijktijdig opengesteld voor interne en externe kandidaten. Bij gebleken geschiktheid, genieten interne kandidaten een voorrangspositie.

Een referentiecheck kan onderdeel uitmaken van onze aanmeldprocedure. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Ons aanbod

De opleidingsplaats wordt volledig bekostigd op basis van de door de praktijk ontvangen subsidie.

Inschaling vindt plaats in overeenstemming met FWG 60 van de cao GGZ (minimaal € 3372,- en maximaal € 5081,- bruto per maand o.b.v. een 36-urige werkweek). Wij bieden een contract voor bepaalde tijd voor de duur van de opleiding. Er geldt een baangarantie als GZ-psycholoog bij diplomering en goed functioneren.

Sollicitatie

CV en motivatiebrief kan voor 15 oktober 2023 per email verzonden worden aan:

Femke Wieland, GZ psycholoog / Praktijkopleider Psychologiepraktijk Leonardus

Noëlle Groen, GZ psycholoog/ Praktijkhouder Psychologiepraktijk Leonardus

info@psychologiepraktijk.com

De selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 26 oktober 2023. Het tijdstip wordt nog bekend gemaakt.