AmaCura, locatie Tilburg, is een kleinschalige en veelzijdige Specialistische GGZ instelling voor kind en jeugd (tot 18 jaar). Vanuit hier wordt (vraag- en handelingsgerichte) diagnostiek verricht en poliklinische behandeling (zoals CGT, EMDR, ACT, schema- en systeemgerichte therapie, farmacotherapie) gegeven aan kinderen en jongeren met uiteenlopende (complexe) ontwikkelings- en gedragsproblematiek (o.a. ASS, ADHD, angst en stemming, traumagerelateerde klachten en identiteitsproblemen) en hun ouders. Daarbij vindt ook ondersteuning/advisering aan school of andere betrokkenen plaats. Dit wordt gedaan vanuit een enthousiast en zelforganiserend team, bestaande uit tien personen: een kinder- en jeugdpsychiater, Orthopedagoog-Generalist, GZ-psychologen, basispsycholoog en een orthopedagoog/psycholoog in opleiding.
Sinds 2016 is AmaCura Tilburg gevestigd in gezondheidscentrum Forum en sinds 2022 is er een tweede locatie bijgekomen: gezondheidscentrum Koolhoven.

Het takenpakket is afwisselend; je voert aanmeld- en intakegesprekken, verricht diagnostiek en biedt individuele behandeling aan kinderen, jongeren en/of ouders, passend bij de hulpvraag van het cliëntsysteem en je eigen specialisatie en expertise. Daarnaast ben je als regiebehandelaar betrokken bij het zorgtraject van cliënten en geef je werkbegeleiding aan collega’s in opleiding (o.a. GZ-psycholoog in opleiding tot psychotherapeut en/of klinisch psycholoog). Je draagt bij aan de inhoudelijke vormgeving van het kwaliteitsbeleid binnen AmaCura. Tevens neem je deel aan multidisciplinaire- en beleidsoverleggen alsook intervisie. Het is fijn als je daarbij vanuit jouw expertise een aanvulling kan zijn in met name het meedenken en behandelen van de complexe casuïstiek. Daarbij is veel ruimte voor je eigen inbreng en je beheert grotendeels je eigen agenda. Als het nodig is, onderhoud je contact met ketenpartners en collega’s (waaronder klinisch psychologen en psychotherapeuten) in Geleen (Zuid-Limburg). Er is de mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen, bv. doordat er ruimte is voor het volgen van scholing.

We zoeken een pro-actieve, BIG Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut of Psychotherapeut die werkervaring heeft binnen de GGZ met genoemde doelgroep en in staat is om zelfstandig te werken, maar ook gericht is op samenwerking binnen een klein team.

Salariëring voor Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut is conform CAO GGZ schaal 75. Het betreft een contract voor onbepaalde tijd. Ook als Psychotherapeut is het mogelijk om te solliciteren.

Wil je laagdrempelig kennismaken of wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met: Myrte van Ostaaijen of Sofie van Tuijl via het algemene telefoonnummer 046-4231250.

Je brief met CV mag je sturen naar: deschakel@amacura.nl

Wij willen jou graag als nieuwe collega ontmoeten!