Voor 32 - 36 uren per week

Jouw uitdaging

Als klinisch psycholoog binnen de vakgroep psychiatrie:

 • Stel je indicaties, verricht je diagnostiek en verzorg je (kortdurende) behandeling van patiënten met complexe psychiatrische problematiek,
 • Werk je zowel individueel als met groepen, in een ambulante en (dag)klinische setting.
 • Krijg je de mogelijkheid om een persoonlijk aandachtsgebied te ontwikkelen, naar eigen expertise en affiniteit. We horen graag waar jij warm voor loopt.
 • Binnen je eigen aandachtsgebied bied je consultatie aan (huis)artsen en andere medisch specialisten.
 • Draag je bij aan wetenschappelijk onderzoek, zorginnovaties en de ontwikkeling van protocollen, richtlijnen en zorgprogramma’s. Voor een indruk van onze huidige programma’s staat een overzicht op https://www.etz.nl/Specialisme/Psychiatrie.
 • Lever je een bijdrage aan de inhoudelijke en procesmatige ontwikkelingen van onze vakgroep.
 • Ben je als medisch specialist lid van de interne Vereniging Medische Staf en neem je zitting in commissies en werkgroepen in het ziekenhuis.
 • Geef je vanuit je kennis en enthousiasme onderwijs aan artsen en psychologen in opleiding en krijg je de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de verschillende P-opleidingen.

De Zorgeenheid Psychiatrie

Ons aanbod bestaat onder andere uit:

 • Zorg bij psychiatrische problematiek met veelal somatische co-morbiditeit;
 • Psychiatrische/psychotherapeutische behandeling in brede zin, primair gericht op cure. We gebruiken zowel psychodynamische/inzichtgevende als cognitief-gedragstherapeutische interventies;
 • Uitgebreide expertise op het gebied van stemmingsstoornissen (o.a. ECT, rTMS en DBS), somatische symptoomstoornissen (waaronder functioneel neurologische stoornissen) en POP (Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie), waarbinnen we hoogspecialistische zorg bieden.
 • Binnen onze zorgeenheid werk je samen met psychiaters, klinisch- en GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten en vaktherapeuten. Verder heerst er een opleidingsgericht klimaat.
 • Plezierige samenwerking met de diverse facilitaire en secretariële collega’s.

Voor de Psychiatrie vormen begrippen als samenwerken, ondernemerschap, innovatie en patiëntgerichtheid een belangrijke dagelijkse leidraad om kwalitatief goede zorg te realiseren. Hiermee staan we open en zijn we flexibel, gedreven door onze passie om buitengewoon te presteren voor onze patiënten.

Jouw profiel

 • Je bent een BIG-geregistreerd klinisch psycholoog.
 • Je beschikt over een breed arsenaal aan klinische vaardigheden op het gebied van complexe diagnostiek en behandeling
 • Je bent bereid actief te participeren in de diverse wetenschappelijke en onderwijstaken en dit wakkert jouw ambitie aan.
 • Je hebt het vermogen om mensen te enthousiasmeren en te verbinden, zowel binnen als buiten onze vakgroep en je herkent je in de kernwaarden van het ETZ: Passie, Presteren, Open en Flexibel.

Ons aanbod

 • Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Een lidmaatschap bij de Vereniging Medische Staf en bij de Vereniging Medische Specialisten in Dienstverband.
 • Wij bieden gelegenheid tot extra (bij)scholing, verdieping en verbreding met aantrekkelijke studievoorwaarden.
 • Werken bij ETZ betekent werken in een omgeving waar ontwikkeling en vitaliteit worden gestimuleerd.
 • Salaris volgens een functie-indeling van tenminste FWG 70.
 • Veel aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden, zoals declareren studiekosten volgens de AMS-afgeleide regeling, een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantietoeslag, tegemoetkoming reiskosten, meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met o.a. uitgebreid fietsenplan.

Informatie en sollicitatie

Neem voor meer informatie contact op met E. Beijer, klinisch psycholoog van de vakgroep psychiatrie (013-2210350).

Stuur je cv en motivatiebrief voor 1 juli 2022 aan de afdeling personeelsadministratie. Gebruik daarvoor het online sollicitatieformulier en vermeld vacaturenummer 2022.170.

Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn.