Verpleegkundig Specialist

Onderzoek en behandeling van volwassenen met autisme is volop in ontwikkeling. Het Specialistisch Centrum voor Autisme zoekt enthousiaste collega’s!

Verpleegkundig Specialist

Autisme Spectrum Stoornissen, Rosmalen

24-36 uur per week

Waar werk je?

Het Specialistisch Centrum voor Autisme bestaat uit een polikliniek en twee behandelafdelingen waar 24-uurs zorg wordt geboden. Bij onze cliënten is naast autisme sprake van co-morbiditeit en er zijn functioneringsproblemen op meerdere levensgebieden.

In het diagnostiek en/of behandeltraject krijgen cliënt en systeem zicht op wat autisme voor hen betekent, worden ze ondersteund in het maken van keuzes die de balans herstellen en wordt de co-morbiditeit gericht behandeld. Vanuit het levensloopperspectief werken we nauw samen met Kind & Jeugd en Ouderenzorg. Omdat de problematiek zorgpad overstijgend kan zijn, werken we samen met andere zorgpaden als FACT, Angst & Stemming en Acute Psychiatrie. Daarnaast is er op casusniveau samenwerking met externe begeleidingspartners op het gebied van wonen en werken.

Het team

Het enthousiaste, multidisciplinaire team van 30 medewerkers geeft samen vorm aan de zorg voor Autisme in het hele werkgebied van GGZ Oost-Brabant. Naast de directe zorg vormt deskundigheidsbevordering aan in- en externe collega’s een belangrijk onderdeel van ons werk.

In dit team zijn de lijnen kort en ligt de kracht vooral in het maatwerk dat wordt geboden binnen de kaders van het zorgpad. Er wordt geluisterd naar elkaars mening en ieders deskundigheid wordt op waarde geschat. Samen bieden we een uitgebreid diagnostisch en behandelpalet. We zoeken een collega die affiniteit heeft met complexe zorgvragen rond autisme en enthousiast wordt van het zoeken van en investeren in de samenwerking met deze doelgroep.

Wat doe je?

Als verpleegkundig specialist word je ingezet als regiebehandelaar bij casuïstiek waarin het accent ligt op medicamenteuze behandeling in combinatie met leefstijlthematiek. Je werkt doorgaans samen met collega behandelaren in het behandeltraject. Je voert in samenspraak met de psychiater medicamenteuze behandelingen uit. Bijwerkingen en het voorkomen danwel bijsturen van leefstijl effecten hebben je bijzondere aandacht. Op de klinische voorzieningen heb je een pro-actieve rol richting het team wat betreft de eet- en beweegpatronen van cliënten, in samenhang met hun ritme en dagbesteding. Uiteraard werk je vanuit evidence based referentiekaders. Je brengt je eigen expertise in en vormt samen met je collega’s een actief kennisdelend en kennisverwervend team.

Ons aanbod

De functie is ingeschaald in FWG 65 van de CAO GGZ bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring. Daarnaast bieden wij je interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals:

 • een volledige 13e maand
 • een goed pensioen
 • de mogelijkheid om producten of abonnementen met belastingvoordeel te kopen
 • ruime ontwikkelingsmogelijkheden om door scholing of via branche-overleggen jezelf verder te bekwamen op je vakgebied
 • goede studiefaciliteiten
 • een arbeidsvoorwaarden keuzesysteem met aantrekkelijke regelingen en een collectieve ziektekostenverzekering met korting

 Voor een volledig overzicht van alle arbeidsvoorwaarden, download je de app “Cao GGZ”. Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voor meer informatie ga je naar werkenbijggzoostbrabant.nl

Wat vragen we van je?

Als verpleegkundig specialist ben je in staat om vanuit een multidisciplinair team zelfstandig je bijdrage te leveren. Vanzelfsprekend ben je in bezit van bijbehorende diploma’s en registraties.

 • het diploma verpleegkunde niveau 5 en het getuigschrift van de masteropleiding Advanced Nursing Practice (MANP-GGZ)
 • registratie als verpleegkundig specialist ggz/somatische intensieve zorg in het RSV- en BIG-register
 • kennis van differentiaal diagnostische beelden
 • goed kunnen werken in multidisciplinair teamverband
 • bereidheid om deel te nemen aan de regionale crisisdienst in de functie van voorwacht

Bij GGZ Oost Brabant lever je samen met je collega’s ‘zorg die je je familie gunt’. Dat doe je op een klantgerichte en verbindende wijze en je toont persoonlijk leiderschap.

Enthousiast geworden?

Neem voor meer informatie of een oriënterend gesprek contact op met: Anke van Schooten, programmaleider Autisme: 06-47908632, Peter Kanters, zorgmanager Autisme: 06-20541396. Reageer door te klikken op 'solliciteren' en voeg je motivatiebrief en CV toe. De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet waarbij de interne kandidaat een voorrangspositie heeft.

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

GGZ Oost Brabant

Kwetsbare mensen met complexe psychische en psychiatrische aandoeningen kunnen bij ons terecht voor specialistische geestelijke gezondheidszorg. Onze Brabantse manier van werken:

 • Een praktische combinatie van denken en doen, die onder andere tot uiting komt in onze aandacht voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. We zijn aanpakkers die óók goed over de dingen nadenken.
 • Met behulp van de herstelvisie werken we op verschillende speelvelden aan ‘zorg die je je familie gunt’, een belofte die ons helpt in onze ambitie naar veilige, menslievende zorg.
 • Blijven streven naar aandacht voor het persoonlijke contact: op de eerste plaats natuurlijk met patiënten/ cliënten en hun naasten, maar ook met verwijzers en ketenpartners, én onderling als collega’s.

Voor meer informatie ga je naar werkenbij.ggzoostbrabant.nl

Naar overzicht