Klinisch Psycholoog

Oog is een organisatie (WTZi erkende GGZ-instelling) die staat voor innovatieve, laagdrempelige en kwalitatief goede zorg voor iedereen van 0 tot 100 jaar. We bieden hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen. Soms omdat ze onderdeel uitmaken van hetzelfde gezin, soms omdat ze individueel zorg nodig hebben. Psychologenpraktijk Oog heeft een afdeling voor volwassen en een afdeling voor kind, ouder en gezin.

De praktijk maakt onderdeel uit van het concern Mutsaersstichting. Tevens is Oog samen met zorgpartner de Mutsaersstichting het Genderteam Zuid Nederland gestart. Genderteam Zuid Nederland biedt specialistische GGZ/zorg voor kinderen, jeugdigen en volwassenen en de daarbij behorende gezins- of partnersystemen. Naast de psychologische zorg die met name bestaat uit specialistisch onderzoek en begeleiding wordt nu ook een begin gemaakt met medisch specialistische transgenderzorg in samenwerking met verschillende ziekenhuizen. Het team Kind en Gezin biedt diagnostiek en behandeling vanuit de productgroepen jeugd ambulant voor zowel basis als specialistische zorg. We bieden handelingsgerichte diagnostiek, psychologische behandeling, speltherapie, systeemtherapie en psychiatrische behandeling en werken vanuit een multidisciplinair kader. Oog werkt veel samen met verwijzers, zoals huisartsen en generalisten uit gemeenteteams en zo nabij mogelijk voor de cliënt. In onze visie gaan we uit van een oplossingsgerichte en mindful benadering.

 

Het team Volwassenen biedt primair generalistische basis GGZ en eerstelijns ketenzorg. Het accent ligt op kortdurende, oplossingsgerichte behandeling en screenende psychodiagnostiek van volwassenen van 18 jaar en ouder. Voor onze praktijk zijn we op zoek naar een

Klinisch Psycholoog

Omvang dienstverband: in overleg

Taakfunctieomschrijving

  • Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het primaire proces binnen
  • Oog.
  • Je maakt deel uit van het managementteam.
  • Je biedt individuele behandelingen aan kinderen / adolescenten en hun gezin + volwassenen

Voorwaarden

  • Een BIG-registratie als klinisch psycholoog en relevante werkervaring.

Wij bieden?

We zijn een lerende organisatie die investeert in de ontwikkeling en opleiding van medewerkers. Wij nemen deel in een opleidingsconsortium waarin we opleidingsplaatsen gaan aanbieden voor GZpsycholoog, Orthopedagoog Generalist, Psychotherapeut, Gezins- en relatietherapeut en Klinisch psycholoog K&J. Wij bieden een dynamische werkomgeving waar ruimte is voor eigen ideeën en initiatief. Bij Oog is er sprake van een open en informele sfeer. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Daarnaast biedt Oog een flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden en deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Interesse?

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Paul Kroon, Manager of Bernier van Hoof, directeur via 040-2136461. Direct solliciteren kan door uw brief met CV te sturen naar hrm@pp-oog.nl onder vermelding van functie Klinisch Psycholoog. Bij indiensttreding is een Verklaring Omtrent gedrag vereist.

Naar overzicht